Đề Xuất 5/2022 # Câu Gián Tiếp Trực Tiếp # Top Like

Xem 10,890

Cập nhật nội dung chi tiết về Câu Gián Tiếp Trực Tiếp mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 10,890 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trọng Tâm Ngữ Pháp Câu Gián Tiếp (Reported Speech)
 • Câu Trực Tiếp, Câu Gián Tiếp (Reported Speech) Trong Tiếng Anh Cần Biết
 • Câu Gián Tiếp Và Câu Trực Tiếp Trong Tiếng Anh
 • Học Cách Sử Dụng Các Câu Trực Tiếp Và Câu Gián Tiếp Trong Tiếng Hàn Căn Bản
 • Mệnh Lệnh, Yêu Cầu, Lời Khuyên Trong Lời Nói Gián Tiếp
 • Có thể nói cấu trúc bài tập câu trực tiếp, gián tiếp luôn xuất hiện nhiều trong các bài thi từ cấp 2 cho đến thi toeic, ielts. Để nắm rõ ý nghĩa, khái niệm cũng như cấu trúc câu phù hợp, bài viết sau đây Verbalearn sẽ tổng hợp thông tin về câu trực tiếp, gián tiếp đầy đủ nhất.

  Khái niệm câu trực tiếp gián tiếp

  Lời nói trực tiếp (hay còn gọi là direct speech): là dạng câu đưa ra lời trích dẫn trực tiếp các ngôn từ trong câu nói của người nào đó. Cách nhận dạng là câu nói được đặt trong dấu ngoặc kép.

  E.g: Mary said, “I am too short to reach this shelf.”

  (Mary nói, tôi quá ngắn để đến được kệ này.)

  Trong đó câu nói trực tiếp (hay trực tiếp) đã được để trong dấu ngoặc kép là “I am too short to reach this shelf.”

  Lời nói gián tiếp (indirect speech): hay còn gọi là câu tường thuật nhằm thể hiện lại câu nói của môt người khác dưới biểu đạt ngôn ngữ của mình. Đặc biệt trong câu gián tiếp không xuất hiên dấu ngoặc kép như ở câu trực tiếp.

  E.g:

  John said, “My father exercises at chúng tôi daily.” (Câu trực tiếp)

  John said his father did exercise at chúng tôi daily.” (Câu gián tiếp)

  Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

  Về phương pháp làm dạng này khá dễ dàng nhưng cần phải chú ý vào những đặc điểm quan trọng.

  • Thứ nhất là ở câu gián tiếp không có dấu ngoặc kép
  • Chủ ngữ nếu là ngôi thứ nhất thì phải được hạ xuống ngôi thứ 3
  • Động từ cũng xuống một cấp quá khứ

  Trong trường hợp thì được sử dụng trong câu trực tiếp là thì hiện tại thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta giữ nguyên thì động từ, đại từ chỉ định và cả các trạng từ chỉ nơi chốn hoặc thời gian.

  She says: “I am going to Paris next year.”

  (Cô ấy nói: tôi sẽ đến Paris vào năm tới.)

  She says she is going to Paris next year.

  (Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến Paris vào năm tới.)

  Trong trường hợp thì được sử dụng trong câu trực tiếp là quá khứ thì khi chuyển sang câu gián tiếp ta cần phảilùi động từ chính về một bậc, kèm theo những sự thay đổi phù hợp về trạng từ chỉ nơi chốn hay thời gian.

  ▬ Bảng biến đổi thì và các động từ phù hợp

  ▬ Bảng biến đổi các đại từ và những từ hạn định phù hợp

  ▬ Bảng biến đổi các trạng ngữ chỉ nơi chốn và thời gian

  Một số điểm lưu ý cần ghi nhớ: Trong quá trình biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì động từ chính (gần chủ ngữ nhất) sẽ bị hạ xuống một cột. Điều này được diễn giải như sau:

  → Động từ ở cột 1 thì hạ xuống thành cột 2

  (chỉ cần thêm ed chứ không phải là đổi sang thành dạng động từ bất quy tắc)

  → Động từ ở cột 2 thì hạ xuống thành cột 3

  → Động từ cột 3 thì chỉ cần thêm had ở phía trước

  Ngoài ra, có một vài trường hợp thì động từ chính không cần phải hạ xuống bậc:

  • Nói về chân lý, một sự thật hiển nhiên
  • Khi câu trực tiếp đã ở dạng quá khứ hoàn thành
  • Trong câu có năm xác định cụ thể
  • Những câu có kèm cấu trúc như: if only, as though, as if, would rather, wish, it’s high time, if loại 2 hoặc 3.

  Các dạng câu tường thuật trong tiếng anh

  1. Câu tường thuật ở dang câu kể

  Nếu động từ câu trực tiếp là “says/say to + O” → tells/tell + O

  Nếu động từ câu trực tiếp là “said to + O” → told + O

  E.g: Jane said to me “I have a lot of work to do today.”

  Jane told me she had a lot of work that day.

  2. Câu tường thuật khi ở dạng là câu hỏi

  Câu hỏi trả lời Yes or No ( yes, no questions)

  Cấu trúc: S + asked/ wanted to know/ wondered + if/whether + S + V

  E.g: “Are you neighbor?” she asked

  → She asked if/ whether I was her neighbor.

  3. Câu hỏi dùng từ hỏi trực tiếp

  Cấu trúc: S + asked(+O)/ wanted to know / wondered + Wh-word + S + V.

  Nếu động từ trong câu trực tiếp là “says/say to + O” → A sks / Ask + O

  Nếu động từ trong câu trực tiếp là “said to + O” → Asked + O

  E.g: “Where are you?” said the boss

  → The boss asked me where I was.

  4. Câu tường thuật khi xuất hiện dạng yêu cầu, mệnh lệnh

  Cấu trúc: Ở thể khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

  E.g: “Please turn off the air conditioner in this room.” Mary said to her colleague.

  → Mary told her colleague to turn off the air conditioner in that room.

  Cấu trúc: Ở thể phủ định: S + told + O + not to-infinitive

  E.g: “Don’t drive my car without permission.” Lisa said to her brother.

  → Lisa told her brother not to drive her car without permission.

  Một số dạng câu gián tiếp đặc biệt trong tiếng anh

  Các từ đứng đầu câu hỏi trong câu trực tiếp như “Shall/ would” dùng để diễn tả sự đề nghị, mời gọi một ai đó làm gì.

  E.g: Jenny asked: “Shall I cook you a meal?”

  → Jenny offered to cool me a meal.

  E.g: Jenny asked: “Shall we work together?”

  → Jenny suggested working together.

  Các từ đứng đầu câu hỏi trong cuâ trực tiếp như: "Will, would, can, could" dùng để diễn tả, đưa ra những sự yêu cầu, mong muốn.

  E.g: Jihyo asked : “Will you come to the party, please?”

  → Jihyo asked me to come to the party.

  E.g: Tom asked Rose: “Can you make my birthday cake, Rose?”

  → Tom asked Rose to make his birthday cake.

  Bài tập câu trực tiếp, gián tiếp

  Dạng 1: Hoàn thành các câu còn trống

  1. “Where is my fur coat?” Mike asked

  Mike asked ………………………..

  2. “Did you ppare the materials for the meeting tomorrow?” The boss asked us.

  The boss asked us ………………….

  3. “When are you going to the airport to New York?” Irene asked me

  Irene asked me…………………

  4. “What is he going to do?” Jack asked.

  Jack wanted to know ………………..

  5. “Who composed the song?” My mother asked.

  My mother wanted to know …………………

  6. “Can you show me the way to the museum?” Rich asked us

  Rich asked us ………………………………….

  7. “Why are everyone late for today?” the manager asked me

  The manager asked me …………………..

  8. “Do not open my laptop without consent.” Sally said to him

  Sally told him …………………………

  9. “Please give me some sugar because my coffee is too bitter.” The customer said to the waiter.

  The customer told the waiter ………………….

  10. “Have you lived in London before?” the interviewer asked me.

  The interviewer asked me …………..

  11. “Who repaired the roof yesterday?” my father asked

  My father wanted to know………………

  12. “What did the girl look like yesterday?” David asked

  David asked …………………..

  13. “Please shut up” The supervisor said to him

  The supervisor told him …………..

  14. “Can I have some takeaway cake?” My friend asked

  My friend asked ………………..

  15. “Please do not sit in my chair because I have reserved it.” The customer said to me

  The customer told me ……………….

  16. “Why didn’t you show up at the party last night?” The boss asked him

  The boss wanted to know ………………..

  17. He said, “I don’t like spicy food, so exchange for another plate of food for me.”

  He said ………………..

  18. She said: “I love dancing so that’s why I often practices it at home.”

  She said ………………..

  19. Ben said: “I can eat two large pizzas at this meal.”

  Ben said ………………………

  20. Bobby asked the manager: “please help me turn off the lights when I’m about to appear on stage.”

  Bobby asked the manager …………………

  21. “If I were you, I would never forgive the person who betrayed me.” Jane told her colleague.

  Jane told her colleague ……………….

  22. Frank said: “My mother will hold my birthday party at a French restaurant.”

  Frank said…………………

  23. “Would you like some wine or not?” the waiter asked me

  The waiter asked me …………………

  24. Mark asked everyone: “Please enter the hall to ppare for the party to begin.”

  Mark asked everyone ………………………..

  25. Sara said, “I feel very tired tonight because I ate so much.”

  Sara said ………………….

  26. “Don’t touch anything in this room until I come back.” The director told me

  The director told me …………………………

  27. “Why are you all going to eat together today?” my colleague asked

  My colleague asked ……………………

  28. “I don’t like to eat candy because it contains so much sugar that makes me fat.” my sister said

  My sister said ……………………..

  29. “Please ppare some food because my friend is coming to my house to play.” Jack told his girlfriend.

  Jack told his girlfriend ………………..

  30. Lisa said: “I used to love a man, but he betrayed me and married another girl.”

  Lisa said …………………………

  31. “When are you going to start building this apartment?” my neighbor asked

  My neighbor wanted to know ……………..

  32. “Who broke the glass door yesterday?” my mother asked

  My mother asked ………………..

  33. Push said: “I have lived and worked in Bangkok for 5 years.”

  Push said………………..

  34. “Shall I hold a bag for you?” He asked

  He offered ……………..

  35. “My boyfriend is a very hot-tempered person so sometimes he scolds me in front of people.” Rose said.

  Rose said………………….

  36. “Do you know why our boss moved to another facility to work?” May asked us

  May asked us……………….

  37. “Don’t bother me” John said to her

  John told her …………………..

  38. “I don’t want you to interact or take things from strangers.” Kimberly’s father said to her

  Kimberly’s father told her ……………..

  39. “Don’t move this sofa because it messes up.” My roommate told me

  My roommate told me ………………….

  40. “Please add some salt to the soup.” my mother said to me

  My mother said …………………………..

  Đáp án

  1. Mike asked me where his fur coat was.

  2. The boss asked us if we ppared the materials for the meeting the next day.

  3. Irene asked me when I was going to the airport to New York.

  4. Jack wanted to know what he was going to do.

  5. My mother wanted to know who had composed the song.

  6. Rich asked us if we could show him the way to the museum.

  7. The manager asked me why everyone was late for that day.

  8. Sally told him not to open her laptop without consent.

  9. The customer told the waiter to give her some sugar because her coffee was too bitter.

  10. The interviewer asked me if I had lived in london before.

  11. My father wanted to know who had repaired the roof the day before.

  12. David asked me what the girl looked like the day before.

  13. The supervisor told him to shut up

  14. My friend asked me if she could have some takeaway cake.

  15. The customer told me not to sit her chair because she had reserved it.

  16. The boss wanted to know why you hadn’t showed up at the party the night before.

  17. He said that he didn’t like spicy food, so exchange for another plate of food for him.

  18. She said that she loved dancing so that’s why she often practiced it at home.

  19. Ben said that he could eat two large pizzas at that meal.

  20. Bobby asked the manager to help him turn off the lights when he was about to appear on stage.

  21. Jane told her colleague if she had been him, she would have never forgiven the person who had betrayed her.

  22. Frank said that his mother would hold his birthday party at a French restaurant.

  23. The waiter asked me if I would have liked some wine or not.

  24. Mark asked everyone to enter the hall to ppare for the party to begin.

  25. Sara said that she felt very tired that night because she had eaten so much.

  26. The director told me not to touch anything in that room until he came back.

  27. My colleague asked us why we were going to eat together that day.

  28. My sister said that she didn’t like to eat candy because it contained so much sugar that made her fat.

  29. Jack told his girlfriend to ppare some food because his friend was coming to his house to play.

  30. Lisa said that she had used to love a man, but he had betrayed her and had married another girl.

  31. My neighbor wanted to know when me was going to start building this apartment.

  32. My mother asked me who had broken the glass door the day before.

  33. Push said that he had lived and worked in Bangkok for 5 years.

  34. He offered to hold a bag for me.

  35. Rose said that her boyfriend was a very hot-tempered person so sometimes he scolded her in front of people.

  36. May asked us if we knew why uor boss had moved to another facility to work.

  37. John told her not to bother him.

  38. Kimberly’s father told her that he didn’t want her to interact or took things from strangers.

  39. My roommate told me not to move that sofa because it messed up.

  40. My mother told me to add some salt to the soup.

  Dạng 2: Trắc nghiệm câu trực tiếp gián tiếp

  A. She feels happy

  B. she felt happy

  C. did she fell happy

  D. she is felt happy

  3. Kate asked me what type of instrument I used most often.

  A. What

  D. no article

  B. that touching

  C. not to touch

  D. to touching

  A. If helping

  B. not to help

  C. whether to help

  A. The pvious day

  C. the before day

  A. When will my boss

  B. will when my boss

  C. when my boss will

  B. not to smoke

  C. that smoking

  A. What make me

  C. what made me

  D. what did make me

  B. not to use

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Câu Gián Tiếp (Reported Speech)
 • (으)라고 하다 Lời Nói Gián Tiếp (Câu Yêu Cầu/ Mệnh Lệnh)
 • Ngữ Pháp Tiếng Hàn: Câu Trực Tiếp, Gián Tiếp
 • Tổng Hợp 59 Cấu Trúc Ngữ Pháp Tiếng Nhật N4 Cơ Bản Nhất
 • Cấu Trúc Ngữ Pháp N4 Chuẩn Cho Cuộc Thi Jlpt
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Câu Gián Tiếp Trực Tiếp trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100