Đề Xuất 12/2022 # Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam? / 2023 # Top 20 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam? / 2023 # Top 20 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam? / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.

Để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người vào Đảng phải có đủ các điều kiện: Động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng và phải là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm; mỗi đảng viên phải gắn mình với tổ chức đảng, coi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho mình thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

1 – Xác định động cơ vào Đảng đúng đắn: Bước đi theo con đường của Đảng là bước đi trong không gian lý tưởng của toàn dân tộc. Tôi không đến với Đảng vì những gì quá cao siêu, vì dù ở đâu, vị trí nào, tôi nghĩ mình vẫn làm việc và cố gắng làm việc tốt. Nhưng được đứng vào hàng ngũ của Đảng, không chỉ là mục tiêu phấn đấu, mà hơn thế, trong quá trình phấn đấu, tôi trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn.

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng, với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến, chứ không phải lợi dụng vào Đảng để làm “bình phong”, làm “chỗ dựa” để tiến thân. Vào Đảng không phải là để tranh giành quyền lợi, thỏa mãn tham vọng cá nhân. Tuy nhiên, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện, không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Không được vào Đảng không có nghĩa là thôi phấn đấu, thôi rèn luyện, thôi cống hiến. Do đó tôi nghĩ rằng muốn trở thành Đảng viên phải thực sự có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phấn đấu vào Đảng như là một nghĩa vụ, một trách nhiệm để được đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho tập thể, cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia, dân tộc. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng, có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động, thôi thúc ta sống, hoạt động có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình. Giữ vững phẩm chất của một đảng viên, khó khăn sẽ không làm ta lùi bước, vững vàng trước những thử thách của mặt trái cơ chế thị trường, trước cám dỗ của tiền bạc, chức quyền.

Phấn đấu vào Đảng là để được đứng trong một tổ chức của những người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội tốt đẹp, dân giầu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Vào Đảng là phải dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng, được phục vụ nhân dân, được Đảng và nhân dân tin cậy, yêu mến.

Xây dựng động cơ vào Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền và lãnh đạo theo cơ chế thị trường, mỗi đảng viên đều phải đối mặt với biết bao khó khăn, thử thách. Nếu người vào Đảng không xác định cho mình động cơ đúng đắn sẽ không vượt qua được những thử thách, khó khăn đó.

Trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm; trách nhiệm tiếp tục cống hiến, cống hiến không phải là cái gì đó quá cao siêu, mà trước hết đơn giản là phải hết sức cố gắng trong học tập và công tác, là phấn đấu hết mình để chiếm lĩnh tri thức, nâng cao trình độ chuyên môn.

2 – Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng: Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn, kiên định với mục tiêu, lý tưởng đã lựa chọn, thể hiện khí tiết của người cách mạng đó là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển, uy vũ không thể khuất phục”.

Để thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, người phấn đấu vào Đảng cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có thái độ, chính kiến rõ ràng, kiên định.

Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng sự nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời; như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò, lợi ích cá nhân. Lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Đảng luôn luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân, đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, đặt lợi ích cá nhân mình lên trên, lên trước lợi ích tập thể và toàn xã hội. Việc gì có lợi cho cách mạng, cho nhân dân thì khó mấy, kể cả hy sinh cũng làm. Việc gì có hại cho cách mạng, cho nhân dân thì nhỏ mấy cũng hết sức tránh.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên. Ngay từ năm 1925, bài giảng đầu tiên của Người cho những cán bộ cách mạng trẻ tuổi của Việt Nam là vấn đề “tư cách một người cách mệnh”; mối quan tâm hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho mỗi đảng viên cộng sản.

Người căn dặn mỗi đảng viên “không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới”; phải biết đặt lợi ích của giai cấp, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết; nếu khi “lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân thì phải quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng”.

Mỗi đảng viên phải ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được tư cách, đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu… sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải”.

3 – Nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể giao cho.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đảng yêu cầu cán bộ và đảng viên chẳng những thạo về chính trị, mà còn phải giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”. Muốn vừa thạo về chính trị, vừa giỏi về chuyên môn, mỗi đảng viên phải ra sức “học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, chính sách của Đảng, học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng và năng lực công tác của mình”.

4 – Gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, công tác xã hội: Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống của Đảng, là gắn bó mật thiết máu thịt với nhân dân, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối phố; tôn trọng, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên, phải thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng, phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu và những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng viên của Đảng, nếu là đoàn viên TNCSHCM thì phải là đoàn viên ưu tú.

Người muốn vào Đảng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội, tích cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia các phong trào ở địa phương.

Muốn làm cho quần chúng phấn khởi, tin tưởng, người đảng viên “phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải yêu kính nhân dân, phải thật sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.

Phải nắm vững quan điểm giai cấp, đi đúng đường lối quần chúng, thành tâm học hỏi quần chúng, kiên quyết dựa vào quần chúng, giáo dục và phát động quần chúng tiến hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước. Phải thật thà, ngay thẳng, không được giấu dốt, giấu khuyết điểm, sai lầm. Phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo…Phải luôn chăm lo đến đời sống của quần chúng. Phải “chí công, vô tư” và có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”. Người yêu cầu mọi đảng viên phải ra sức góp phần xây dựng và giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Bởi lẽ, đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công. “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, tất cả cán bộ, đảng viên, dù ở cương vị khác nhau, làm công tác khác nhau, cũng đều phải đoàn kết nhất trí để làm tròn nhiệm vụ, “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

5 – Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở: Tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng.

Tích cực hưởng ứng các phong trào, các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu cao nhất. Góp phần tích cực đưa những chủ trương, nhiệm vụ đó vào cuộc sống, tạo ra bước phát triển mới của cơ sở, đơn vị, nhất là về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người lao động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nắm bắt tình hình tư tưởng của quần chúng nhân dân, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, kịp thời phản ánh, đề xuất với tổ chức Đảng. Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những đảng viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để tổ chức đảng xem xét, bầu vào cấp ủy; giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức đảng xét kết nạp.

Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể, góp phần xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở cơ sở, đơn vị. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để cuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, vu cáo, bôi nhọ những cán bộ, đảng viên tích cực, trung thực; kích động, chia rẽ đoàn kết, gây rối nội bộ.

6-Liên hệ bản thân: Tôi luôn xác định mục tiêu rằng:Kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Ra sức phấn đấu lập thân, lập nghiệp, đi đầu trong việc thực hiện Đường lối đổi mới đất nước của Đảng, không ngại gian khổ, không sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, quyết không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu; cống hiến hết mình vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dâu chủ, công bằng, văn minh.

Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội, phê phán những biểu hiện mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch.

Học tập, nắm vững lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Đào Ngọc Sáu Sưu tầm

Đảng Cộng Sản Việt Nam / 2023

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Ngay từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người đại diện xứng đáng cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, thông qua Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (02/1951), Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Nhất quán với quan điểm này, năm 1961, khi miền Bắc tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ rõ: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ: “Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chúng ta không tách rời Đảng và giai cấp với các tầng lớp nhân dân lao động khác, với toàn thể dân tộc. Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã mang trong mình tính thống nhất giữa yếu tố giai cấp và yếu tố dân tộc. Chính lập trường và lợi ích giai cấp công nhân đòi hỏi trước hết phải giải phóng dân tộc. Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh không chỉ ở giai cấp công nhân mà còn ở các tầng lớp nhân dân lao động, ở cả dân tộc”. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích phụng sự giai cấp, phụng sự nhân dân, phụng sự dân tộc. Đảng ta ra đời, tồn tại, phát triển không chỉ vì lợi ích của giai cấp công nhân mà còn vì lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc. Trong quá trình xây dựng, phát triển, dù tên gọi có thay đổi là Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Lao động Việt Nam, nhưng bản chất của Đảng luôn mang bản chất giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng uy tín của Đảng để trục lợi, đi ngược lại lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân, của dân tộc đều bị xử lý nghiêm minh, “không có vùng cấm”. Trong những năm qua, nhiều cán bộ, tổ chức đảng vi phạm, đã bị xử lý kỷ luật. Lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng Việt Nam, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị đã bị cơ quan tiến hành tố tụng truy tố và đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là việc chưa từng có trước đây. Sự thật lịch sử này đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống khi cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam “là công cụ…của một người hoặc một nhóm các chính trị gia…nhằm phục vụ cho các ý đồ chính trị” của “những người ở trên chóp bu”.

Vào Đảng Để Làm Gì? / 2023

” Vào Đảng không phải để lên quan, lên chức mà để thực hiện lý tưởng cao đẹp, đóng góp xây dựng đất nước ” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyên các cán bộ tại hội nghị Sơ kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ ĐH tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26/6/2013,

Ý nghĩa của câu nói rất hay và chắc rằng dân đều muốn cán bộ như vậy. Nhưng thực tế, cán bộ muốn lên chức phải là Đảng viên? Làm thế nào để cán bộ thay đổi đi suy nghĩ “cố gắng” vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp? Làm thế nào để Đảng viên trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp chứ không phải đây là “bàn đạp” hay là “điều kiện” để thăng chức như nhiều cán bộ có suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành động mất phương hướng?

Từ khi Đảng được thành lập, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của nhân dân vào Đảng trước hết là để được đi tiên phong trong sự nghiệp giành độc lập tự do cho dân tộc. Mỗi đảng viên của Đảng phấn đấu hết mình, không sợ hy sinh tính mạng, tất cả vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Hàng vạn cán bộ, đảng viên được Đảng phân công vào các chiến trường gian khổ, biết trước ra đi chưa hẳn có ngày về nhưng không so sánh thiệt hơn, không đòi hỏi về quyền lợi vật chất cho riêng mình.

Hàng vạn đảng viên bị địch bắt, tù đày và bị tra tấn dã man, nhiều đảng viên đã hy sinh anh dũng, đâu có tính đến chức, quyền danh vọng. Sống “sạch” và sống “đẹp” như thế thì dân nào không thương, không quí cho được!

Tuy nhiên, sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, nhất là từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường, Nghị quyết Trung ương III (khoá X) đã nhận định: ” Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm “.

Thực tế cho thấy, không ít đảng viên, cán bộ vào Đảng không phải vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân mà vì quyền lợi của bản thân và gia đình mình. Từ đó sinh ra chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, sửa tuổi, nói xấu, kích bác người khác, gây ra mất đoàn kết nội bộ. Khi đã giành được địa vị, quyền lực thì lo xoay xở bổng lộc, cấu kết nhau nhận hối lộ, tham nhũng tràn lan trong hệ thống chính quyền. Có cán bộ lãnh đạo lợi dụng chức quyền để tạo điều kiện thuận lợi cho vợ con làm điều sai trái. Thế thì, làm sao dân không nghĩ tiêu cực “vào Đảng là để phục vụ lợi ích cá nhân” ?!

Trước những vấn đề nóng như thế này, không dưới 1 lần, ông Trần Quốc Thuận – nguyên Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội bày tỏ quan điểm:

” Đảng phải cương quyết loại bỏ ra khỏi Đảng một bộ phận không nhỏ suy thoái tư tưởng, thoái hoá biến chất, tham nhũng. Đây là cơ hội cho Đảng và nếu không sớm loại bỏ thì bộ phận không nhỏ đó lây lan ra rất rộng, dẫn đến nhiều nguy cơ như Nghị quyết Trung ương 4 đã bàn. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng mà còn ảnh hưởng đến độc lập dân tộc. Đây là thử thách cuối cùng và nếu cơ quan phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư mà còn không làm được việc này thì không cơ quan nào có thể chống tham nhũng được nữa”.

Không để dân mất niềm tin vào Đảng!

Hiện nay, ngoài bọn phản động ra, có một số thành phần chống Đảng và kêu gọi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những lý do họ quay lưng là vì có khá nhiều cán bộ, Đảng viên làm sai, bị tha hóa nên dẫn đến một số người dân mất niềm tin. Vì một cá nhân, một nhóm người làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cả một đất nước mà ông cha đổ xương, đổ máu xây dựng thì không thể chấp nhận được? Những thành phần núp áo “Đảng” để làm chuyện đồi bại, phá hoại đất nước thì phải loại trừ và áp dụng hình phạt trừng trị cụ thể, để lấy đó làm bài học kinh nghiệm cho những ai đã và đang, sắp là Đảng viên. Trước khi vào Đảng, lúc nào cũng có thời gian thử thách, trong thời gian đó, nên truyền thêm lửa về giá trị đạo đức để đoàn viên ưu tú – đối tượng Đảng được thông suốt. Phải nói ngay từ lúc đầu như Thủ tướng nhắc nhở: ” Trí thức trẻ phấn đấu trở thành Đảng viên. Tuy nhiên, vào Đảng không phải để lên quan, lên chức mà để thực hiện lý tưởng cao đẹp, đóng góp xây dựng đất nước “.

Thủ tướng cũng căn dặn cặn kẽ, việc tăng cường nguồn nhân lực trẻ có trình độ ĐH về các xã khó khăn thuộc các huyện nghèo là để cùng cấp ủy, chính quyền, mặt trận và nhân dân nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói thoát nghèo. Thế nên, “phải khiêm tốn, lắng nghe, tôn trọng và thương dân, gắn bó với chính quyền và nhân dân, đề xuất những việc cụ thể, thiết thực. Phải phấn đấu vượt qua khó khăn, có ý chí lớn nhưng hoàn thành tốt từng việc nhỏ, từng nhiệm vụ cụ thể để có niềm tin, uy tín với dân, chưa thành công cũng không nản chí.

Tham nhũng gắn liền với quyền lực.

Nó là một loại virus của quyền lực. Bất kỳ quyền lực nào về bản chất cũng chứa đựng mầm mống nảy sinh tham nhũng nên việc bổ nhiệm người trẻ, có trình độ, ưu tú, có lòng nhiệt tình, tinh thần tình nguyện về vùng đất nghèo khó – để xây dựng đất nước là hết sức cần thiết. Việc này, sẽ làm cho người dân tin vào Đảng hơn và niềm tin đó có sức bền vững hơn khi được “truyền lửa” từ những tình nguyện viên hăng say với công tác tình nguyện, đầy nhiệt huyết, không ngại dấn thân?! Mô hình này, cần nhân rộng và áp dụng rộng rãi.

Đã đến lúc đào thải những thành phần Đảng viên mất chất, hại dân hại nước và thay vào đó là những cán bộ, thanh niên ưu tú, đoàn viên giỏi, có tài, có trình độ, phẩm chất đạo đức bền vững để chung tay đẩy lùi tham nhũng, xây dựng đất nước trở nên giàu đẹp hơn.

Một đất nước dẫu có nền kinh tế phát triển nhanh nhưng tham nhũng đầy ắp, tham ô hiện diện khắp nơi trong bộ máy chính quyền và con người ta phấn đấu vào Đảng chỉ là để “tiến thân” thì chắc chắn, đất nước đó sẽ lụi tàn, không thể nào tồn tại được. Giặc ngoài và giặc trong, cả 2 đều nguy hiểm tuy nhiên giặc trong nước nguy hiểm gấp bội so với giặc ngoài. Lý do chắc có lẽ mọi người cũng hiểu rõ. Thế nên, không thể để một cá nhân hay tập thể nào đó có bại hoại đạo đức nắm chức, nắm quyền. Càng không thể để niềm tin trong dân bị mất dần chỉ vì những “con sâu, con mọt” thích đục của công, làm no cái bụng còn đất nước ra sao thì … mặc kệ?

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Nguồn: https://nguyentandung.org/vao-dang-de-lam-gi.html

Đảng Cộng Sản Việt Nam Đề Cao Tối Đa Lợi Ích Quốc Gia, Dân Tộc Trong Hợp Tác Quốc Tế / 2023

(VOV5) – Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhấn mạnh mục tiêu của đối ngoại trong 5 năm tới là “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi”. Mục tiêu này được đưa ra dựa trên những bài học có được từ 30 năm đổi mới, phù hợp với bối cảnh và tình hình quốc tế mới.

5 năm qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên tất cả các kênh song phương và đa phương, dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Hoạt động đối ngoại trong 5 năm qua góp phần nâng cao vị thế đất nước

5 năm qua, Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác với hầu hết các nước có ảnh hưởng lớn ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã thiết lập thêm quan hệ đối tác chiến lược với 8 nước, nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hoặc sâu rộng với 2 nước, lập quan hệ đối tác toàn diện với 3 nước…Đặc biệt, 5 năm qua, Việt Nam đã hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới như hoàn thành 3 Hiệp định thương mại tự do song phương ( FTA) thế hệ mới với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á – Âu và Liên minh châu Âu. Đối với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam tích cực triển khai các biện pháp ưu tiên nhằm thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC…Tháng 10/2015, Việt Nam cùng với các nước thành viên kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc là yêu cầu đối với công tác đối ngoại 5 năm tới

Ông Bùi Hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, cho rằng Dự thảo văn kiện Đại hội XII đã nêu ra một vấn đề hết sức sâu sắc, có ý nghĩa. Đó là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đối với công tác đối ngoại trong 5 năm tới. Quan điểm này thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề dân tộc và rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay: ” Đất nước đang đứng trước 2 nhiệm vụ rất lớn, mang tính chiến lược. Đó là phải phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Mặt thứ hai là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước trong tình hình Biển Đông rất phức tạp, khó lường. Tôi cho rằng chúng ta đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết chính là vì hiện nay, tất cả các nước trên thế giới, từ lớn đến nhỏ, từ nhỏ đến lớn đều đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật… đều hành động như vậy. Đó cũng là bài học mà Đảng đã rút ra từ 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

Trong bối cảnh hòa bình, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều quốc gia trên thế giới đang bị đe dọa, một lĩnh vực hợp tác hết sức quan trọng trong chính sách đối ngoại chung của Việt Nam là hợp tác quốc phòng. Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế về quốc phòng, cho biết đối ngoại quốc phòng thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước “là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trong cộng đồng quốc tế”. Việt Nam chủ trương hợp tác quốc phòng- quân sự với tất cả các nước láng giềng, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống, đặc biệt là các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Một trong các nguyên tắc của Việt Nam là độc lập, tự chủ, quan hệ bình đẳng, cùng có lợi, không đi với nước này để chống lại nước khác. Việt Nam hợp tác để nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, chính nghĩa của mình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- chính trị- an ninh, trong đó có chủ quyền lãnh thổ và độc lập dân tộc. Và chủ trương này sẽ tiếp tục được thực hiện trong những năm tới. Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng nói: “Chúng ta hợp tác để tăng cường năng lực quốc phòng- quân sự để tự bảo vệ chủ quyền, độc lập và lãnh thổ của mình, trên nguyên tắc là giữ được môi trường hòa bình, đảm bảo cho hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đóng góp cho môi trường hòa bình chung ở khu vực , tạo ra một khu vực Đông nam á cũng như châu Á- Thái Bình Dương thịnh vượng và tất cả các nước đều hưởng lợi”.

Với chủ trương hợp tác đúng đắn của mình, chính sách đối ngoại của Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hương Giang

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam? / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!