Đề Xuất 12/2022 # Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh / 2023 # Top 21 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh / 2023 # Top 21 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cách sử dụng too, too much, too many, enough trong tiếng anh là một phần ngữ pháp thường gặp trong khi học tiếng anh mà có khá nhiều bạn dễ nhầm lẫn khiến bài làm của bạn sẽ không như ý. Để phân biệt được cách sử dụng các từ này cũng khá đơn giản nhưng đôi khi nếu như không nắm vững nó có thể bạn sẽ băng khoăng khi làm bài tập của mình. Hôm nay Shop Kiến Thức sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ và sử dụng 4 dạng này sao đơn giản nhất có thể để các bạn áp dụng vào dịch bài và làm bài tốt nhất.

Cách sử dụng too, too much, too many, enough

Cách sử dụng TOO

– Về ý nghĩa của TOO tùy vào câu mà nó có 2 nghĩa là quá hoặc cũng, cũng vậy. Nghĩa ” cũng hoặc cũng vậy” được sử dụng trong các câu đồng tình. Đối với sự phân biệt 4 từ này Too có nghĩa là Quá nhưng hơn cả Very. Chúng ta sử dụng “too” để nói đến cái gì đó là đầy đủ hoặc hơn nhiều so với mức cần thiết.

Struct: – Too much + Uncountable noun – Too many + Countable noun

Ta dùng Too much khi nó đứng trước một danh từ không đếm được và too many khi nó đứng trước danh từ đếm được.

Example:

– She has to much money. (Cô ta có quá nhiều tiền).

– It takes too much time to do this job. (Mất quá nhiều thời gian để làm công việc này).

P/S: money, time là danh từ không đếm được nên chúng ta dùng too much.

– I had too many iOS devices.

– He has too many cars.

P/S: iOS devices, cars là những danh từ đếm được nên chúng ta dùng too many.

Cách sử dụng Enough

Chúng ta sử dụng Enough để nói đến một sự đầy đủ và trong một câu phủ định nó có nghĩa là ít hơn đủ hoặc ít hơn mức cần thiết.

Enough phải đứng sau một tính từ hoặc trạng từ và đứng trước một danh từ. Các bạn lưu ý chỗ này rất dễ nhầm lẫn khi sử dụng Enough.

Example:

– She is not old enough to drive this car. (Cô ấy vẫn chưa đủ tuổi để lái chiếc xe này)

– I don’t have enough money to go shopping. (Tôi không có đủ tiền để đi mua sắm)

Một số lưu ý cần biết

Chia sẽ tài liệu học tập – Download tài liệu – Học Tập Long An

How Much Is Too Much Là Gì? Way Too Much… / 2023

không hài lòng về 1 điều gì đó, cái gì đó. Trái lại, very much dùng khi người nói có 1 thái độ hài lòng, vui vẻ trên điều mà họ nhắc đến. Ngoài very much, chúng ta cũng dùng so much để biểu thị cảm xúc tích cực với ai hay cái gì.

How Much Is Too Much Là Gì?

Bạn có thể dùng how much is too much khi bạn muốn diễn đạt điều gì đó là quá nhiều. Và câu này luôn mang nghĩa là: điều gì đó/ cái gì đó là quá nhiều và bao nhiêu là giới hạn của sự “too much – quá nhiều đó”.

Do vậy, trước khi dùng câu how much is too much thì sự việc / điều gì/ cái gì đó là “too much” kia sẽ được nhắc đến trước đó. Ví dụ:

Sugar is used way too much on a daily basis. But, how much is too much?

(Đường ăn được sử dụng quá nhiều trong đời sống hàng ngày. Nhưng, câu hỏi là bao nhiều là quá nhiều cho việc sử dụng đó.)

Thêm một ví dụ nữa:

Nowadays, children have to do too much homework.

Homework: how much is too much?

(too much homework, but how much is too much?)

(Như thế nào là quá nhiều bài tập cho con trẻ?)

Ta nhận thấy rằng, how much is too much cũng dùng cho những danh từ chỉ sự vật, việc, cái gì đó ở dạng không đếm được. Hiểu đơn giản là: quá nhiều? như thế nào là quá nhiều?. Thường thì, cấu trúc này được dùng khi bạn muốn nêu lên 1 câu hỏi để cộng đồng của bạn lên tiếng trên vấn đề được cho là “too much” đó.

Các Cấu Trúc Tương Đồng Khi Đặt Câu Hỏi Về Điều Gì Đó, Bao

Bài Tập Enough Và Too Trong Tiếng Anh / 2023

Bài tập enough và too trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập enough và too trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Enough và too trong tiếng Anh.

Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words:

big chairs cups fit milk money

qualifications room time warm well

1. I can’t run very fat. I’m not fit enough.

2. Some of us had to sit on the floor because there weren’t enough chairs.

3. I’d like to buy a car, but I haven’t got …. at the moment

4. Have you got …. in your coffee or would you like some more?

5. Are you …. ? Or shall I switch on the hearing?

6. It’s only a small car. There’s isn’t …. for all of us.

7. Steve didn’t feel …. to go to work this morning.

8. I enjoyed my trip to Paris,but there wasn’t …. to do everything I wanted.

9. Do you think I’ve got …. to apply for the job?

10. Try this jacket on and see if it’s …. for you.

11. There weren’t …. for everybody to have coffee at the same time.

Bài 2:Complete the answer to the questions. Use too or enough + the word(s) in brackets.

1. Are they going to get married?

(old) No, they’re not old enough to get married.

2. I need to talk to you about something.

(busy) Well, I’m afraid I’m …. to you now.

3. Let’s go to the cinema.

(late) No, it’s …. to the cinema.

4. Why don’t we sit outside?

(warm) It’s not …. outside.

5. Would you like to be a politician?

(shy) No, I’m …. a politicitan.

6. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven’t got …. a teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were …. what he was saying.

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn’t know …. a newspaper.

Hiển thị đáp án

2. too busy to talk

3. too late to go

4. warm enough to sit

5. too shy to be

6. enough patience to be

8. enough English to read

Bài 3: Make one sentence from two. Complete the new sentence using too or enough.

1. We couldn’t carry the boxes. They were too heavy.

The boxes were too heavy to carry.

2. I can’t drink this coffee. It’s too hot.

This coffee is …………………. .

3. Nobody could move the piano. It was too heavy.

The piano ……………………… .

4. Don’t eat these apples. They’re not ripe enough.

These apples …………………… .

5. I can’t explain the situation. It is too complicated.

The situation ………………….. .

6. We couldn’t climb over the wall. It was too high.

The wall ………………………. .

7. Three people can’t sit on this sofa. It isn’t big enough.

This sofa ……………………… .

8. You can’t see some things without a microscope. They are too small.

Some ………………………….. .

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile … mới nhất của chúng tôi.

Bài tập Ngữ pháp tiếng Anh phổ biến tại vietjack.com:

Cấu Trúc Too / Enough / 2023

Cấu trúc too/ engough dược dùng rất phổ biến trong cả ngôn ngữ viết và nói. Đối với những người học tiếng Anh cơ sở thì cấu trúc thông dụng này sẽ là bước mở đầu để tìm hiểu cũng như vận dụng khi giao tiếp.

Với việc hiểu rõ cách dùng các cấu trúc tiếng Anh nói chung và too/ enough nói riêng chính là cách mà các bạn học viên tại Gia Sư Việt sẽ được tập luyện nhuần nhuyễn trong từng bài học để tăng khả năng hiểu biết cũng như vận dụng.

Cách sử dụng too trong câu

Vị trí của too trong câu

Giới từ too thường được dùng trong câu với vị trí trước tính từ hoặc trạng từ để diễn tả sự vượt quá sự mong đợi.

Ex: This film is too boring.

Bộ phim thật nhàm chán.

Với vị trí và ý nghĩa “quá”, too thường được sử dụng với many hoặc much: too many/ too much để diễn tả mức độ quá nhiều.

Ex: There are too many cars here.

Ở đây có quá nhiều xe hơi.

Too cũng có thể hiểu là cũng nếu chúng được đứng ở vị trí cuối trong câu khẳng định.

Ex:

A: I love autumn.

Tôi thích mùa thu.

B: I do, too.

Tôi cũng thích mùa thu.

Một số cấu trúc phổ biến dùng too

Cấu trúc 1:

S + be + Too + Adjective + For Somebody to do something.

Ý nghĩa: Điều gì quá… để ai đó làm việc gì đó.

Ex: This film is too boring for me to watch.

Bộ phim quá nhàn chán để xem.

Cấu trúc 2:

S + be + Too + Adjective + For something.

Ý nghĩa: Điếu gì/ai đó quá… cho việc gì đó.

Ex: She is too young for that position.

Cô ấy quá trẻ cho vị trí đó.

Cách dùng enough trong câu

Vị trí của enough trong câu

Enough thường được đặt sau tính từ và trạng từ trong câu.

Ex: She shouldn’t get married yet. She’s not old enough.

Cô ấy chưa nên kết hôn vội. Cô ấy chưa đủ tuổi.

Enough cũng đặt đứng trước danh từ.

I didn’t have enough time to study.

Tôi không có đủ thời gian để học bài.

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc: enough/too… for somebody/something để diễn đạt cái gì đó là đủ/quá … cho ai/vật gì đó.

– I haven’t got enough money for a field trip.

Tôi không có đủ tiền cho một chuyến thực tập.

– He wasn’t experience enough for teaching.

Anh ta không đủ kinh nghiệm để giảng dạy.

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, chúng ta cũngcó thể sử dụng cấu trúc: enough/too… to do something để diễn đạt ý nghĩa đủ/quá… để làm điều gì.

– I haven’t got enough money to go filed trip. (không nói ‘for going’)

Tôi không có đủ tiền để đi thực tâp.

– He wasn’t experienced enough to teach.

Anh ta không đủ kinh nghiệm để dạy.

– There weren’t enough bread for everyone to eat freely.

Không có đủ bánh mì cho tất cả mọi người ăn miễn phí.

– The teacher spoke too fast for us to understand clearly.

Thầy giáo nói quá nhanh làm chúng tôi không thể hiểu được.

Cùng luyện tập cấu trúc enough/ too bằng cách thực hành một số bài tập sau đây:

Complete the sentences using enough + the following words:

big chairs cups fit milk money

qualifications room time warm well

I’d like to buy a car, but I haven’t got …. at the moment

Have you got …. in your coffee or would you like some more?

Are you …. ? Or shall I switch on the hearing?

It’s only a small car. There’s isn’t …. for all of us.

Steve didn’t feel …. to go to work this morning.

I enjoyed my trip to Paris,but there wasn’t …. to do everything I wanted.

Do you think I’ve got …. to apply for the job?

Try this jacket on and see if it’s …. for you.

There weren’t …. for everybody to have coffee at the same time.

Đáp án

Enough money

Enough milk

Warm enough

Enough room

Well enough

Enough time

Enough qualifications

Big enough

enough cups

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Sử Dụng Too, Too Much, Too Many, Enough Trong Tiếng Anh / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!