Đề Xuất 2/2023 # Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Những Yêu Cầu Trong Phát Triển Ngành Kiểm Toán # Top 2 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 2/2023 # Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Những Yêu Cầu Trong Phát Triển Ngành Kiểm Toán # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Những Yêu Cầu Trong Phát Triển Ngành Kiểm Toán mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Kiểm toán viên bên ngoài được khuyến nghị sử dụng kỹ thuật kiểm toán được hỗ trợ bởi máy tính.

Tuy nhiên, để ngành Kiểm toán phát triển hiệu quả, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp cùng với sự phối kết hợp và quyết tâm trong toàn Ngành.

CMCN 4.0 mang đến cho ngành Kiểm toán rất nhiều cơ hội và lợi ích. Cụ thể:

– Mang đến cơ hội cho ngành Kiểm toán trong việc ứng dụng phương thức kiểm toán hiện đại bằng việc áp dụng chứng từ điện tử, các phần mềm tổng hợp, xử lý dữ liệu kiểm toán. Những thành tựu của khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại cho phép thực hiện các phương thức kiểm toán trong môi trường tin học hóa. Nhờ đó, các hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán được thực hiện một cách đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả.

– Với sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0, các công ty kiểm toán có nhiều cơ hội tiếp cận và mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ kiểm toán phù hợp với các loại đối tượng khách hàng khác nhau. Các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội nghề nghiệp có cơ hội tiếp cận với các mô hình hoạt động kiểm toán hiệu quả từ các nước phát triển trên thế giới, từ đó, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý, đồng thời góp phần giúp Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm quen với các thông lệ chung của hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

– Những tiến bộ từ cuộc cách mạng số là động lực giúp các công ty kiểm toán trong nước phát triển và cạnh tranh với các công ty, tập đoàn tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong điều kiện nắm bắt và thay đổi kịp thời để thích nghi với công nghệ mới. Các công ty kiểm toán trong nước có thể tận dụng điểm mạnh về năng lực tài chính, đội ngũ nhân viên, kỹ thuật công nghệ, kết hợp với tính minh bạch hóa về tài chính, nhu cầu của khách hàng để phát triển đa dạng các sản phẩm trong quá trình tiến hành dịch vụ kiểm toán.

– Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, mạng máy tính kết nối các thị trường tài chính trên toàn cầu thành một thị trường thống nhất và hoạt động liên tục. Điều này góp phần khắc phục những trở ngại về thời gian và không gian, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như không bị giới hạn bởi không gian, khoảng cách địa lý, tiếp cận gần hơn với hệ thống kiểm toán quốc tế.

– Cuộc CMCN 4.0 tác động đến nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên hành nghề kiểm toán đặt ra yêu cầu đối với mỗi cá nhân phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng dụng những tiến bộ về kỹ thuật trong công tác chuyên môn để nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc. Đồng thời, cán bộ, nhân viên hành nghề kiểm toán phải thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản mới để thích ứng với bối cảnh mới.

Thách thức đặt ra

CMCN 4.0 tạo ra nhiều cơ hội cho ngành Kiểm toán Việt Nam nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Một số thách thức lớn đối với ngành Kiểm toán gồm:

– Nâng cao về số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên hành nghề kiểm toán. Tại Việt Nam, công tác kiểm toán hiện nay chủ yếu được thực hiện trên hồ sơ, giấy tờ. Trong khi đó, CMCN 4.0 lại chuyển hóa toàn bộ các dữ liệu đó thành thông tin điện tử, vừa đa dạng, vừa khó nắm bắt. Vì vậy, nếu kiểm toán viên không am hiểu về công nghệ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các công việc chuyên môn. Để giải quyết những hạn chế về trình độ, năng lực của cán bộ, nhân viên và sắp xếp công việc hợp lý cho nhân viên là một bài toán không hề dễ đối với ngành Kiểm toán trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

– CMCN 4.0 mang đến cho ngành Kiểm toán những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phòng ngừa rủi ro an ninh mạng và bảo vệ bí mật thông tin. Tính bảo mật của thông tin là một vấn đề quan trọng trong ngành Kiểm toán. Tính bảo mật đặt ra yêu cầu cần phải có các biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ các phần mềm, phần cứng và dữ liệu của doanh nghiệp và các khách hàng kiểm toán.

– Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế, sức ép cạnh tranh về thị trường kiểm toán sẽ khốc liệt hơn khi có các doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài. Nếu không tự hoàn thiện, các doanh nghiệp kiểm toán trong nước sẽ đứng trước nguy cơ phá sản, giải thể, hoặc thu hẹp quy mô, phạm vi hoạt động.

– Một thách thức lớn đối với ngành Kiểm toán là việc đầu tư phát triển trang thiết bị để thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ số. Đầu tư cho các thiết bị công nghệ sẽ mang lại hiệu quả cao, tuy nhiên chi phí đầu tư là vấn đề đáng quan tâm của toàn ngành.

Ngành Kiểm toán thích ứng như thế nào trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0?

Để thích ứng với những thay đổi từ cuộc CMCN 4.0, thời gian qua, ngành Kiểm toán Việt Nam đã có những thay đổi tích cực để phù hợp với yêu cầu mới. Hiện nay, thị trường dịch vụ kiểm toán Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Khung khổ pháp lý trong lĩnh vực kiểm toán được hình thành tương đối đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như tiếp cận với thông lệ quốc tế. Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán, kiểm toán.

Năm 2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành 6 đề cương hướng dẫn kiểm toán và triển khai kiểm toán các lĩnh vực mới như: Công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ngành y tế; các chính sách ưu đãi đầu tư tại các khu kinh tế… Ngày 09/4/2018, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Chỉ thị số 735/CT-KTNN về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của kiểm toán nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành cũng như hoạt động kiểm toán.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tập trung triển khai Chiến lược phát triển Kế toán – Kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán trên cơ sở thông lệ quốc tế phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; Phát triển mạnh nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đảm bảo ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực cả về số lượng và chất lượng, được thừa nhận của quốc tế; Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, đồng thời đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, nhằm thúc đẩy và hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán tại Việt Nam…

Giải pháp phát triển ngành Kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới

Trước những cơ hội và thách thức mà cuộc CMCN 4.0 đặt ra, ngành Kiểm toán Việt Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên hành nghề kiểm toán, làm cho họ hiểu rõ tầm quan trọng, ảnh hưởng của cuộc cách mạng số đến ngành Kiểm toán Việt Nam. Từ đó, mỗi cá nhân chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ khoa học công nghệ để thích ứng với những yêu cầu mới của thời đại 4.0.

Hai là, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm toán, trong đó chú trọng đổi mới và tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; tăng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu của ngành, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ so với khu vực và thế giới.

Ba là, chú trọng đầu tư, hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, hiện đại, tự động hóa hầu hết các quy trình kiểm toán, phát triển dịch vụ kiểm toán thông qua ứng dụng công nghệ số dựa vào nền tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều và thông minh hóa của cách mạng số.

Bốn là, xây dựng chiến lược phát triển ngành Kiểm toán trong cả ngắn hạn và dài hạn. Chiến lược được xây dựng căn cứ vào thực trạng ngành Kiểm toán và những vấn đề do CMCN 4.0 đặt ra; Tập trung phát triển Kiểm toán Nhà nước hiện đại, tiên tiến, có mô hình tổ chức hợp lý, phát huy vai trò điều hành, định hướng, quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống kiểm toán, đảm bảo ngành Kiểm toán vận hành đồng bộ, hoạt động có hiệu quả, chất lượng, phù hợp với cơ chế thị trường và thích ứng với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của cuộc CMCN 4.0.

Năm là, chú trọng đến vấn đề an ninh mạng. Các doanh nghiệp kiểm toán cần đầu tư, trang bị các giải pháp về an ninh, bảo mật, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, bảo mật; phát hiện và xử lý kịp thời những lỗ hổng về bảo mật; bảo đảm bí mật thông tin khách hàng.

Sáu là, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động, dịch vụ và sản phẩm kiểm toán mới được hình thành trong bối cảnh CMCN 4.0; xây dựng cơ chế quản lý giám sát phù hợp với bối cảnh Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Bảy là, tăng cường đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán trong bối cảnh CMCN 4.0; Đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học kế toán, kiểm toán một cách toàn diện, từ đổi mới nhận thức, đổi mới mục tiêu đào tạo, cách tiếp cận, chương trình và phương pháp đào tạo.

Bài Toán Giúp Tăng Năng Suất Ngành Dệt May Trong Cách Mạng 4.0

Để phát triển nhanh và mạnh hơn nữa trong giai đoạn 4.0 thì các Doanh Nghiệp dệt may cần phải có những chính sách và phương hướng hoạt động mới, hiệu quả từ con người cho đến may móc để bắt kịp với cuộc cách mạng lớn này.

Cơ hội vàng cho ngành dệt may

Ông Lê Tiến Trường Tổng giáo đốc tập đoàn Dệt May Việt nam Vinatex cho biết cuộc cách mạng 4.0 ngày nay đã tạo ra những cơ hội mới cho ngành dệt may Việt tuy nhiên cũng đặt ra khá nhiều thách thức cho các Doanh Nghiệp làm trong lĩnh vực này.

Ông Trường cho biết “Từ trước đến nay, các quốc gia đang phát triển, quốc gia có đông lực lượng lao động đều coi các ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, thủy sản là những ngành để tạo việc làm nhưng cũng luôn luôn cho rằng đây là những ngành tạo ra giá trị thấp, thu nhập thấp. Nhưng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nếu được áp dụng một cách sâu rộng, nhanh chóng thì năng suất lao động trên đầu người sẽ có sự cải thiện rất nhanh…”.

 Ngành Dệt may Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ từ Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Cũng theo ông trường thì ngành dệt may chiếm đến 3 triệu lao động chưa kể đến hoạt động phụ trợ thì còn lên đến 5 triệu người. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đem đến nhiều lợi ích tuy nhiên cũng đặt ra bài toán khó cho hướng đi của ngành dệt may. Tác động lâu dài sẽ khiến dôi dư lực lượng lao động giản đơn và gia tăng lao động có chất lượng cao. Thực tế nước ta thì 84,4% lao động phổ thông trong khi lao động có trình độ đại học chỉ chiếm 0,1%.

Một thách thức nữa đặt ra chính là sự dịch chuyển đơn hàng giá trị thấp về các nước kém phát triển hơn vì tiền lương cho người lao động tại đó thấp. Mặt khác, khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thì thách thức các doanh nghiệp không thể bỏ qua đó là xu hướng fast fashion (thời trang ăn liền hay thời trang nhanh) sản xuất trong thời gian cực ngắn.

Bùng nổ năng suất ngành dệt may trong năm 2020

Trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và các nước áp dụng máy móc hiện đại thì năng suất ngành dệt may hứa hẹn sẽ bùng nổ. Đón đầu cuộc cách mạng Công nghiệp này thì nhiều Doanh Nghiệp đã chủ động đi trước đón đầu có thể kể đến như Công ty Đức Giang, Tổng công ty cổ phần May 10, Tổng công ty May Bè – CTCP…

Công ty cổ phần May 10 là một ví dụ cụ thể. Nhờ áp dụng máy móc mà sản phẩm sản xuất ra đã giảm từ 1980 xuống còn 690 giây/ sản phẩm. Mỗi công nhân hiện đã điều khiển một lúc 2 máy và năng xuất lao động đã tăng lên đến 52% so với trước. Đồng thời tỷ lệ hàng lỗi cũng giảm xuống 8% và tăng thu nhập 10% cho công nhân làm việc.

Để có thể bắt kịp được xu hướng chung của thị trường thì theo ông Trường cho biết doanh nghiệp dệt may cần chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống cũ sang tự thiết kế và sản xuất thành phẩm.

Bài toán cho việc phát triển ngành dệt may

Để có được bước đà nhảy vọt trong nhiều năm tới bắt kịp thời đại 4.0 thì các Doanh Nghiệp cần phải phát triển đầu tư công nghệ và thay đổi tư duy truyền thống. Với việc tự động hóa bằng máy móc thì năng suất sẽ trở thành cấp số nhân chứ không phải cấp số cộng như bình thường.

Theo ông Lê Tiến Trường đánh giá thì 3 lĩnh vực chính trong ngành dệt may bao gồm có Sợi – Dệt nhuộm – May thì trong đó ngành sợi và dệt nhuộm đã ứng dụng tự động hóa cũng như áp dụng công nghệ cao giúp thu hẹp khoảng cách chi phí về lao động 1 sản phẩm giữa các quốc gia đang phát triển.

Bên cạnh đó một khi đã tham gia vào sân chơi chung thì các Doanh Nghiệp cũng cần tuân thủ luật chơi của khách hàng, đối tác các nước bạn hàng. Một trong số đó chính là tham gia áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn về nhãn hàng may mặc và trách nhiệm xã hội vv. Ngành dệt may đặc thù có khá nhiều tiêu chuẩn điển hình các nước đang tham gia áp dụng như BSCI, WRAP về Trách Nhiệm Xã Hội, tiêu chuẩn nhãn hàng như PVH, Nike, GRS, RCS vv. Để có thể nhận được sự tin tưởng của phía đối tác, bạn hàng thì đòi hỏi quy trình sản xuất cần phải đảm bảo chất lượng và thân thiện với môi trường.

Hiểu Về Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Cách Thích Ứng

Lead The Change trích bài viết của Klaus Schwab, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum).

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã sử dụng năng lượng nước và hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Lần thứ hai sử dụng năng lượng điện để tạo ra sản xuất hàng loạt. Lần thứ ba sử dụng công nghệ điện tử và thông tin để tự động hóa sản xuất. Giờ đây, một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang được xây dựng trên nền tảng cuộc cách mạng công nghiệp thứ 3, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã xảy ra từ giữa thế kỷ trước. Nó được đặc trưng bởi sự hợp nhất của các công nghệ đang xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học.

Có ba lý do tại sao ngày nay các biến đổi không chỉ đơn thuần là sự kéo dài của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba mà là sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư mang tính đột phá về tốc độ biến đổi, phạm vi và tác động. Khi so sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng lần thứ 4 đang phát triển theo cấp số nhân chứ không phải là một tốc độ tuyến tính. Hơn nữa, nó đang phá vỡ hầu hết mọi ngành công nghiệp ở mọi quốc gia. Chiều rộng và chiều sâu của những thay đổi này báo trước sự biến đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị.

Hàng tỷ người được kết nối bằng thiết bị di động, với sức mạnh xử lý chưa từng có, khả năng lưu trữ và truy cập vào kiến thức là không giới hạn. Và những khả năng này sẽ được nhân lên nhờ những đột phá công nghệ mới nổi trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự trị, in 3-D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng và điện toán lượng tử.

Đã có trí tuệ nhân tạo có ở quanh ta, từ xe hơi tự lái và thiết bị bay không người lái đến trợ lý ảo và phần mềm dịch hoặc đầu tư. Những tiến bộ ấn tượng đã được thực hiện trong AI trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi sự gia tăng theo cấp số nhân của sức mạnh tính toán và bởi lượng dữ liệu khổng lồ, từ phần mềm được sử dụng để khám phá các loại thuốc mới đến thuật toán được sử dụng để dự đoán lợi thế văn hóa của chúng ta.

Giống như các cuộc cách mạng trước đó, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tiềm năng nâng cao mức thu nhập toàn cầu và cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư trên toàn thế giới. Đến nay, những người có được nhiều nhất từ ​​nó đã được người tiêu dùng có khả năng chi trả và tiếp cận với thế giới kỹ thuật số; công nghệ đã tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới có thể làm tăng hiệu quả và niềm vui trong cuộc sống cá nhân của chúng ta. Đặt một chiếc taxi, đặt một chuyến bay, mua một sản phẩm, thanh toán, nghe nhạc, xem phim hoặc chơi một trò chơi, bất kỳ điều nào trong số này bây giờ có thể được thực hiện từ xa.

Trong tương lai, sự đổi mới công nghệ cũng sẽ mang đến một phép màu cho các nhà cung ứng với những lợi ích lâu dài về hiệu quả và năng suất. Chi phí vận chuyển và truyền thông sẽ giảm, các chuỗi cung ứng và hậu cần toàn cầu sẽ trở nên hiệu quả hơn và chi phí thương mại sẽ giảm. Tất cả sẽ mở ra thị trường mới và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, như các nhà kinh tế Erik Brynjolfsson và Andrew McAfee đã chỉ ra, cuộc cách mạng có thể mang lại sự bất bình đẳng lớn hơn, đặc biệt là tiềm năng phá vỡ thị trường lao động. Khi tự động hóa thay thế cho lao động trong toàn bộ nền kinh tế, sự dịch chuyển ròng của công nhân bằng máy móc có thể làm trầm trọng thêm khoảng cách giữa lợi nhuận với vốn và trở lại lao động. Mặt khác, cũng có thể là sự dịch chuyển của người lao động bằng công nghệ, tổng hợp, sẽ dẫn đến sự gia tăng ròng trong các công việc an toàn và bổ ích.

Chúng ta không thể thấy trước vào thời điểm này kịch bản nào có khả năng xuất hiện và lịch sử cho thấy rằng kết quả có thể sẽ là sự kết hợp của cả hai. Tuy nhiên, trong tương lai, tài năng sẽ đại diện cho yếu tố quan trọng của sản xuất. Điều này sẽ làm phát triển một thị trường việc làm ngày càng tách biệt thành các phân khúc kỹ năng thấp / lương thấp, và lương cao, và từ đó sẽ dẫn đến sự gia tăng căng thẳng xã hội.

Điều này giải thích lý do tại sao rất nhiều công nhân bị vỡ mộng và sợ rằng thu nhập thực sự của chính họ và con cái của họ sẽ tiếp tục trì trệ. Nó cũng giúp giải thích lý do tại sao tầng lớp trung lưu trên khắp thế giới đang ngày càng trải qua cảm giác không hài lòng và không công bằng. Một nền kinh tế toàn thắng chỉ cung cấp sự gia nhập hạn chế cho tầng lớp trung lưu là một công thức cho sự bất ổn và vô chủ dân chủ.

Sự bất mãn cũng có thể được thúc đẩy bởi tính phổ biến của các công nghệ kỹ thuật số và sự năng động của việc chia sẻ thông tin bởi phương tiện truyền thông xã hội. Hơn 30 phần trăm dân số toàn cầu hiện sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để kết nối, tìm hiểu và chia sẻ thông tin. Trong một thế giới lý tưởng, những tương tác này sẽ tạo cơ hội cho sự hiểu biết và gắn kết đa văn hóa. Tuy nhiên, chúng cũng có thể tạo ra và tuyên truyền những kỳ vọng không thực tế về những gì tạo nên thành công cho một cá nhân hoặc một nhóm, cũng như tạo cơ hội cho những ý tưởng và ý thức hệ cực đoan lan rộng.

Về phía cung, nhiều ngành công nghiệp đang chứng kiến ​​sự ra đời của các công nghệ mới tạo ra những cách hoàn toàn mới để phục vụ nhu cầu hiện có và phá vỡ đáng kể chuỗi giá trị ngành hiện có.

Sự thay đổi lớn về phía nhu cầu cũng đang diễn ra, vì sự minh bạch ngày càng tăng, sự tham gia của người tiêu dùng và các mô hình hành vi tiêu dùng mới (ngày càng được nâng cao khi truy cập vào mạng di động và dữ liệu) buộc các công ty phải điều chỉnh cách thiết kế, tiếp thị và cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Xu hướng chính là sự phát triển của các nền tảng hỗ trợ công nghệ kết hợp cả nhu cầu và nguồn cung để phá vỡ các cấu trúc công nghiệp hiện có, chẳng hạn như những nền tảng mà chúng ta thấy trong nền kinh tế chia sẻ, hoặc theo nhu cầu của nền kinh tế. Các nền tảng công nghệ này được điện thoại thông minh sử dụng dễ dàng, kết nối mọi người, tài sản và dữ liệu, do đó tạo ra những cách tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ hoàn toàn mới trong quy trình. Ngoài ra, chúng hạ thấp các rào cản cho các doanh nghiệp và cá nhân để tạo ra sự giàu có, thay đổi môi trường cá nhân và nghề nghiệp của người lao động. Các doanh nghiệp nền tảng mới này đang nhanh chóng nhân rộng ra nhiều dịch vụ mới, từ giặt ủi đến mua sắm, từ công việc đến đỗ xe, từ mát xa đến du lịch.

Nhìn chung, có bốn tác động chính mà Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cho doanh nghiệp đối với sự mong đợi của khách hàng, về nâng cao sản phẩm, đổi mới hợp tác và về hình thức tổ chức. Cho dù người tiêu dùng hay doanh nghiệp, khách hàng đang ngày càng trở thành tâm điểm của nền kinh tế, đó là tất cả về việc cải thiện cách phục vụ khách hàng. Hơn nữa, các sản phẩm và dịch vụ vật lý, hơn nữa, giờ đây có thể được tăng cường với các khả năng kỹ thuật số làm tăng giá trị của chúng. Các công nghệ mới làm cho tài sản bền hơn và có khả năng phục hồi hơn, trong khi dữ liệu và phân tích đang thay đổi cách chúng được duy trì. Trong khi đó, một thế giới trải nghiệm của khách hàng, dịch vụ dựa trên dữ liệu và hiệu suất tài sản thông qua phân tích đòi hỏi phải có các hình thức hợp tác mới, đặc biệt là với tốc độ sự đổi mới và gián đoạn đang diễn ra. Và sự xuất hiện của các nền tảng toàn cầu và các mô hình kinh doanh mới khác, cuối cùng, có nghĩa là tài năng, văn hóa và các hình thức tổ chức sẽ phải được xem xét lại.

Nhìn chung, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang buộc các công ty phải xem xét lại cách họ kinh doanh. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là như nhau: các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giám đốc điều hành cấp cao cần hiểu môi trường thay đổi của họ, thách thức các giả thuyết của sự điều hành của họ, không ngừng đổi mới và liên tục đổi mới.

Khi thế giới vật lý, kỹ thuật số và sinh học tiếp tục hội tụ, các công nghệ và nền tảng mới sẽ ngày càng cho phép công dân tham gia với chính phủ, nói lên ý kiến ​​của họ, phối hợp các nỗ lực và thậm chí phá vỡ sự giám sát của các cơ quan công quyền. Đồng thời, các chính phủ sẽ có được sức mạnh công nghệ mới để tăng cường kiểm soát dân số, dựa trên các hệ thống giám sát phổ biến và khả năng kiểm soát cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Tuy nhiên, về tổng thể, các chính phủ sẽ ngày càng phải đối mặt với áp lực phải thay đổi cách tiếp cận hiện tại đối với sự tham gia và hoạch định chính sách công cộng, vì vai trò trung tâm của họ trong việc thực hiện chính sách giảm do các nguồn cạnh tranh mới và phân phối lại quyền lực mà các công nghệ mới có thể thực hiện được.

Cuối cùng, khả năng thích ứng của các hệ thống chính phủ và cơ quan công quyền sẽ quyết định sự sống còn của họ. Nếu họ chứng minh được khả năng chấp nhận một thế giới thay đổi đột phá, khiến cấu trúc của họ phải ở mức độ minh bạch và hiệu quả sẽ cho phép họ duy trì lợi thế cạnh tranh, họ sẽ chịu đựng. Nếu họ không thể linh hoạt, họ sẽ phải đối mặt với rắc rối ngày càng tăng.

Điều này sẽ đặc biệt đúng trong lĩnh vực luật pháp. Các hệ thống chính sách công và ra quyết định hiện nay đã phát triển cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ hai, khi những người ra quyết định có thời gian nghiên cứu một vấn đề cụ thể và phát triển các phản ứng cần thiết hoặc khung pháp lý phù hợp. Toàn bộ quá trình được thiết kế theo tuyến tính và cơ học, tuân theo cách tiếp cận nghiêm ngặt từ trên xuống.

Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy không còn khả thi. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tốc độ thay đổi nhanh chóng và tác động rộng lớn, các nhà lập pháp và nhà quản lý đang bị thách thức ở một mức độ chưa từng có và phần lớn không thể ứng biến.

Làm thế nào, sau đó, họ có thể bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và công chúng nói chung trong khi tiếp tục hỗ trợ đổi mới và phát triển công nghệ? Khu vực tư nhân đã ngày càng chấp nhận các sự thay đổi một cách nhanh chóng để phát triển phần mềm và hoạt động kinh doanh nói chung. Điều này có nghĩa là các cơ quan quản lý phải liên tục thích nghi với một môi trường mới, thay đổi nhanh chóng, tự sáng tạo lại để họ có thể thực sự hiểu những gì họ đang điều chỉnh. Để làm như vậy, chính phủ và các cơ quan quản lý sẽ cần phải hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và xã hội dân sự.

Khi quá trình này diễn ra và các công nghệ mới như vũ khí tự trị hoặc sinh học trở nên dễ sử dụng hơn, các cá nhân và các nhóm nhỏ sẽ ngày càng gia nhập các quốc gia để có thể gây hại hàng loạt. Lỗ hổng mới này sẽ dẫn đến những nỗi sợ hãi mới. Nhưng đồng thời, những tiến bộ trong công nghệ sẽ tạo ra tiềm năng giảm quy mô hoặc tác động của bạo lực, thông qua việc phát triển các chế độ bảo vệ mới. Ví dụ, độ chính xác cao hơn trong nhắm mục tiêu.

Một trong những thách thức cá nhân lớn nhất được đặt ra bởi các công nghệ thông tin mới là quyền riêng tư. Chúng ta hiểu theo tại sao nó rất cần thiết, tuy nhiên việc theo dõi và chia sẻ thông tin là một phần quan trọng của kết nối mới. Tranh luận về các vấn đề cơ bản như ảnh hưởng đến cuộc sống bên trong của chúng ta về việc mất quyền kiểm soát dữ liệu của chúng tôi sẽ chỉ tăng cường trong những năm tới. Tương tự, các cuộc cách mạng xảy ra trong công nghệ sinh học và AI, đang định nghĩa lại con người bằng cách đẩy lùi các ngưỡng hiện tại của tuổi thọ, sức khỏe, nhận thức và khả năng, sẽ buộc chúng ta xác định lại ranh giới đạo đức và đạo đức của mình.

Cả công nghệ lẫn sự gián đoạn đi kèm với nó đều là một lực lượng ngoại sinh mà con người không kiểm soát được. Tất cả chúng ta có trách nhiệm hướng dẫn sự phát triển của nó, trong các quyết định chúng ta đưa ra hàng ngày với tư cách là công dân, người tiêu dùng và nhà đầu tư. Do đó, chúng ta nên nắm bắt cơ hội và sức mạnh để định hình cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hướng nó đến một tương lai phản ánh các mục tiêu và giá trị chung của chúng ta.

Tuy nhiên, để làm được điều này, chúng ta phải phát triển một cái nhìn toàn diện và chia sẻ toàn cầu về cách công nghệ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và định hình lại môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và con người. Chưa bao giờ có một thời gian hứa hẹn lớn hơn, hoặc một trong những nguy cơ tiềm năng lớn hơn. Tuy nhiên, ngày nay, những người ra quyết định thường bị mắc kẹt trong suy nghĩ truyền thống, tuyến tính hoặc quá mải mê với nhiều cuộc khủng hoảng đòi hỏi sự chú ý của họ, để suy nghĩ chiến lược về các lực phá vỡ và đổi mới định hình tương lai của chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta cần định hình một tương lai phù hợp với tất cả chúng ta bằng cách đặt mọi người lên hàng đầu và trao quyền cho họ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thực sự có tiềm năng để robot hóa nhân loại và do đó tước đoạt trái tim và tâm hồn của chúng ta. Sáng tạo, đồng cảm, quản lý, nó cũng có thể nâng nhân loại thành một ý thức tập thể và đạo đức mới dựa trên ý thức chung về sinh mệnh.

Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Là Gì? Những Lợi Ích Thiết Thực

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì?

Định nghĩa công nghiệp 4.0 được dùng để chỉ xu hướng ứng dụng trao đổi dữ liệu và việc tự động hóa trong dây chuyền công nghệ sản xuất trong công nghiệp. Chúng bao gồm hệ thống không gian mạng thực tế ảo tạo ra các nhà máy thông minh bên cạnh đó là các loại điện toán và internet vạn vật.

Các nhà máy thông minh hay còn được gọi là Smart Factory có cấu trúc mô đun và hệ thống thực ảo đóng vai trò giám sát các quy trình hoạt động thực tế. Sau đó cả một bạn sao ảo dựa trên thế giới thực sau đó tự đưa ra các quyết định phân tán tự động.

Internet đặc biệt là internet Vạn Vật Cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình này vì qua internet vạn vật con người trong thế giới và thời gian thực mới có thể hoạt động cộng tác và giao tiếp với hệ thống ảo một cách dễ dàng và có kiểm soát.

Internet dịch vụ cung cấp một cách vô cùng đa dạng đến với người sử dụng các loại dịch vụ khác nhau bao gồm hai loại dịch vụ chính được sử dụng nhiều là dịch vụ Nội hàm và dịch vụ Xuyên tổ chức, đôi khi là cho cả hai bên tham gia.

Tên gọi cách mạng 4.0 được cho là bắt nguồn từ Đức với thời gian xuất hiện chính thức vào khoảng năm 2011, cách mạng 4.0 hay còn được hiểu là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong lịch sử ta từng được chứng kiến cách mạng công nghiệp đầu tiên được vinh danh và đánh giá cao diễn ra tại các nước Tây Âu và thế kỷ 18.

Cuộc cách mạng ấy nổi bật với việc ứng dụng máy hơi nước trong lao động sản xuất, đánh dấu bước đầu tiên trong quá trình thay đổi từ công việc chân tay thủ công sang máy móc tiết kiệm sức người và đạt năng suất cao. Sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 2 cuộc cách mạng lần thứ hai và lần thứ ba với các đặc điểm vô cùng khác biệt.

Cuộc cách mạng thứ 2 đánh dấu sự ra đời của điện khi mà con người có thể sử dụng nguồn tài nguyên tuyệt vời này vào trong sản xuất và xây dựng những dây chuyền cũng như mô hình nhà máy công xưởng quy mô lớn.

Cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba vào những năm 1970 gắn liền với sự ra đời của máy tính tạo tiền đề cho việc xử lý các thông tin hoàn toàn dựa vào máy tính và bước đầu thực hiện quy trình tự động hóa bằng robot.

Hiện nay khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra, con người tham gia vào cuộc cách mạng và giao tiếp với nhau theo những cách thức hoàn toàn mới và có quan hệ mật thiết với internet.

Quá trình sản xuất trong công nghiệp được lập trình trên máy tính và tự động hóa hoàn toàn khi robot và các loại máy móc được kết nối với hệ thống máy tính và qua các thuật toán được con người lập trình sẵn để xử lý dữ liệu, điều khiển hoạt động chung mà không cần đến sự can thiệp của con người.

Những lợi ích mà công nghiệp 4.0 mang lại cho con người

Đổi mới cơ cấu trong hệ thống sản xuất

Trong 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước đây con người chỉ biết đến tự động hóa như một chương trình mà robot chỉ có thể được thiết lập để hỗ trợ những công việc nặng và đơn giản như khuân vác di chuyển các khối hàng lớn, những công việc yêu cầu thể lực cao hoặc các công việc cực kỳ nguy hiểm đối với con người.

Giờ đây cách mạng công nghiệp 4.0 đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của con người khi các robot đã được lập trình để có thể thay thế hoàn toàn con người hoàn thành các công việc kể cả các công việc cần đến sự khéo léo tỉ mỉ và độ chính xác cao. Con người chỉ cần thực hiện những công việc đòi hỏi trình độ cao cần đến sự sáng tạo – một trong những yếu tố mà trí thông minh nhân tạo không thể bắt chước hay thực hiện được.

Thậm chí robot và máy tính có thể tự động lên kế hoạch sản xuất dựa trên những thuật toán là những mục tiêu, dự định, kế hoạch đã được hoạch định sẵn bởi con người.

Việc của chúng ta giờ đây chỉ cần xem xét và điều chỉnh lại các chi tiết trong kế hoạch hợp đồng hoặc sản phẩm cho đối tác hoặc khách hàng và thêm nữa là phát huy sự sáng tạo để tạo nên nhiều mẫu mã sản phẩm mới thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Máy móc sẽ đảm nhận việc ghi nhận và chuyển hóa thành sản xuất quy mô lớn cho toàn bộ hệ thống dây chuyền.

Nâng cao năng suất và hiệu quả lao động

Một ưu điểm vượt trội của máy móc so với con người đó chính là sức bền robot và máy tính có thể hoạt động liên tục 24/24 mà không cần nghỉ ngơi như con người.

Không giống như con người có những nhu cầu riêng tư robot và máy móc không cần đến thời gian giải quyết nhu cầu cá nhân mà có thể hoạt động không ngừng nghỉ ngay cả trong lúc con người đang say ngủ và máy móc cũng chịu đựng được điều kiện làm việc khắc nghiệt người rất nhiều lần như trong môi trường có nhiệt độ cao áp suất chênh lệch và nơi thiếu khí. chính bởi những ưu điểm ấy mà máy móc nâng cao chất lượng cũng như năng suất công việc một cách đáng kể.

Chi phí giảm lợi nhuận tăng

Khi nguồn lực con người được thay thế bằng máy móc và công nghệ hiện đại những chi phí tiêu tốn cho hoạt động sản xuất cũng giảm đi đáng kể do người chủ không cần phải trả tiền lương đều đặn và trong khoảng thời gian kéo dài cho một số lượng công nhân nhất định.

Thay vào đó họ bỏ tiền ra mua một cỗ máy có thể thực hiện được hết công việc của công nhân mà không cần đến những chi phí khác như chi phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn lao động.

Bên cạnh đó năng suất làm việc của robot cũng cao hơn và tỷ lệ mắc lỗi cũng ít hơn so với con người Nhờ vậy giá thành sản phẩm bán ra có thể được hạ để tăng tính cạnh tranh mà không có tổn thất trong quá trình sản xuất. Bạn chỉ cần bỏ chi phí cho việc bảo dưỡng và bảo trì máy móc.

Môi trường lao động được cải thiện sức khỏe người lao động được đảm bảo khi công nghệ và máy móc hiện đại có thể thay thế cho con người hết thảy các công việc nặng nhọc và nguy hiểm đến sức khỏe.

Nhờ vậy tỷ lệ xảy ra tai nạn lao động được giảm xuống môi trường lao động dành cho con người được cải thiện hơn nhờ vậy sức khỏe người lao động cũng được đảm bảo hơn.

Hy vọng những thông tin trên hữu ích đối với bạn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 Và Những Yêu Cầu Trong Phát Triển Ngành Kiểm Toán trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!