Đề Xuất 12/2022 # Cách Dùng, Cách Phân Biệt Much, Many, How Much, How Many Đầy Đủ Nhất / 2023 # Top 18 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 12/2022 # Cách Dùng, Cách Phân Biệt Much, Many, How Much, How Many Đầy Đủ Nhất / 2023 # Top 18 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Dùng, Cách Phân Biệt Much, Many, How Much, How Many Đầy Đủ Nhất / 2023 mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Cách dùng MUCH và MANY:

Trong tiếng Anh, MUCH và MANY có cách dùng khác biệt rõ ràng:

* Many (nhiều): được dùng trước danh từ đếm được.

* Much (nhiều): được dùng trước danh từ không đếm được.Ví dụ: He has many friends. ( Anh ấy có nhiều người bạn )We don’t have much money. ( Chúng tôi không có nhiều tiền )

2. Phân biệt MUCH và MANY:

* MANY thường được thay thế bằng: lot/ lots of (+ danh từ) hoặc bằng a lot /lot (+ đại từ)

* MUCH thường được thay bằng a great/ good deal of (+ danh từ) hoặc a great/ good deal (+đại từ)

Ví dụ: He spent a lot/ lots of money on his car.

CẦN CHỨNG CHỈ TOEIC GẤP? THAM KHẢO: KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Xem them các tài liệu khác:

II. Cách dùng How much và How many:

1. Cách dùng How much:

“How much” được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được hoặc hỏi về giá cả.

How much dùng cho câu hỏi về số lượng của danh từ không đếm được Cấu trúc câu hỏi:

How much + Danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu….?)

Hoặc: How much + Danh từ không đếm được + do/does + S + have ?

Ví dụ:

How much beer is left? (Có bao nhiêu bia còn lại?)

How much juice do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước hoa quả mỗi ngày?)

Cấu trúc câu trả lời:

* There is… * Some…

How much còn được dùng khi hỏi về giá của đối tượng:

Cấu trúc câu hỏi: How much + do/does + S + cost ? ( Giá bao nhiêu…?)

Ví dụ: How much does the pen cost? (Cái bút giá bao nhiêu?)

TÌM HIỂU NGAY: KHÓA HỌC TOEIC 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT

2. Cách dùng How many:

How many được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được.

* Câu hỏi How many:

Cấu trúc: How many + Danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu…?)

How many + Danh từ số nhiều + do/does + S + have ?

Ví dụ: How many people are there in your team? (Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn?)

* Câu trả lời How many:– Nếu có 1, trả lời: There is one.– Nếu có nhiều, trả lời: There are + số lượng.

Ví dụ: – How many tables are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng bếp?)There is one. ( Chỉ có 1 cái )– How many stools are there in the kitchen room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng bếp?)There are six. ( Có 6 cái ).

Bài tập áp dụng:

Điền MANY/MUCH/HOW MUCH/HOW MANY vào chỗ trống:

Đáp án:

MUCH và MANY hay HOW MUCH/ HOW MANY là những ngữ pháp thường gặp trong TOEIC, với bài viết hôm nay, Athena tin chắc rằng các bạn đã sẵn sàng để ”ẵm trọn” điểm cho phần bài tập này rồi phải không nào?

KHÔNG CÓ THỜI GIAN? XEM NGAY: KHÓA HỌC TOEIC ONLINE CỰC HIỆU QUẢ!

Tham khảo các bài viết về ngữ pháp khác tại bài viết: Tổng quan ngữ pháp toeic

Cách Sử Dụng How Much, How Many / 2023

được dùng để hỏi về số lượng, giá cả của thứ gì đó. Tất nhiên, sự khác biệt ở đây nằm ở danh từ đếm được hay không đếm được mà How much, How many đi kèm.

1. How much

How much được dùng chỉ số lượng và đi với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How much time do we have to finish the test?

How much money did you spend?

How much sugar would you like in your coffee?

How much paper will I need?

How much milk is in the fridge?

How much traffic was there on the way to work?

Nếu động từ to be đi với danh từ không đếm được, nó sẽ ở dạng số ít (is, was…)

Ví dụ:

How much juice is left? (bao nhiêu nước trái cây còn lại?)

How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)

Để trả lời How much, ta dùng: There is/There isn’t much …

Ví dụ:

How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)There isn’t much butter in the fridge.

How much còn được dùng khi muốn hỏi giá thứ gì đó. Trong trường hợp này, How much đi với cả danh từ không đếm được và đếm được.

Cấu trúc: How much is/are + Noun (Danh từ)?

Ví dụ:

How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)

How much are those shoes? (Đôi giày này giá bao nhiêu?)

Ngoài ra, có thể dùng How much với động từ Cost (giá).

Cấu trúc: How much does/do + Noun (Danh từ) + cost?Câu trả lời: It/They costs/cost + Giá tiền.

Ví dụ:

Ảnh: tinycards

2. How many

How many được dùng để hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. Trong trường hợp này, danh từ ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

How many days are there in January? (Tháng một có bao nhiêu ngày?)

How many people work in your company? (Công ty bạn có bao nhiêu người?)

Để trả lời How many, ta dùng:

Nếu có 1, ta trả lời: There is one

Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

Ví dụ:

How many tables are there in the living room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng khách?)There is one.

How many stools are there in the living room? (Có bao nhiêu cái ghế đẩu trong phòng khách?)There are four. (Có 4 cái)

How many students are there in your class? (Có bao nhiêu sinh viên trong lớp của bạn?)There are twenty. (Có 20 sinh viên)

Lưu ý: Bạn có thể bỏ danh từ trong câu hỏi với how many và how much nếu người nghe hiển nhiên biết sự vật đó để tránh việc lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

A: I would like to buy some cheese. (Tôi muốn mua một ít pho mát?)B: How much (cheese) would you like? (Anh muốn bao nhiêu?)

A: I need some coins. (Tôi cần một ít đồng xu)B: How many (coins) do you need? (Anh cần bao nhiêu?)

Cách Sử Dụng Của How Much Và How Many / 2023

1. Cách sử dụng của How many:

How many dùng trước danh từ đếm được, số nhiều

Cấu trúc: How many + danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu….?)

Hoặc: How many + danh từ số nhiều + do/does + S + have ?

Ví dụ: How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?)

Để trả lời câu hỏi How many, ta dùng:

Nếu có 1, ta trả lời: There is one

Nếu có nhiều, ta trả lời: There are + số lượng

Ví dụ: – How many tables are there in the living room? (Có bao nhiêu cái bàn trong phòng khách?)

There is one .

2. Cách sử dụng của How Much:

How much dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số ít/ không đếm được.

Cấu trúc: How much + danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu…?)

Hoặc: How much + danh từ không đếm được + do/does + S + have ?

Ví dụ: How much juice is left? (bao nhiêu nước trái cây còn lại?)

How much còn được dùng khi hỏi về giá của đối tượng.

Cấu trúc: How much + danh từ không đếm được + cost?

Ví dụ: How much does the book cost? (quyển sách giá bao nhiêu?)

Để trả lời How much, ta dùng:

Cấu trúc: There is …

Ví dụ: How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?) – some. – ( một ít.)

Với những bạn muốn cải thiện khả năng tiếng Anh trong thời gian ngắn, đạt hiệu quả cao mà chi phí hợp lý, có thể đăng ký học chương trình 1:1 cùng Inspirdo Edu với chi phí chỉ từ 100k/giờ, liên hệ theo số 0943 556 128 hoặc email info@inspirdoedu.com để được tư vấn.

Cấu Trúc How Many Và How Much / 2023

1. Cấu trúc How many và cách dùng

How many là gì?

“How many” có nghĩa là “bao nhiêu”. 

Ví dụ:

How many bikes are there?

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?)

How many cakes are in the box?

(Có bao nhiêu cái bánh trong hộp?)

Cấu trúc How many và cách dùng trong tiếng Anh

Cấu trúc How many chỉ đi cùng với các danh từ đếm được số nhiều, sử dụng để hỏi về số lượng. 

Cấu trúc How many với động từ to be

Công thức

How many + N (số nhiều) + are there?

➔ There is/ are + số lượng

Ví dụ:

How many bikes are there? – There is only one.

(Có bao nhiêu chiếc xe đạp?- Chỉ có một thôi.)

How many birds are there in the tree? – There are 6 birds.

(Có bao nhiêu con chim trên cây? – Có 6 con chim.)

Cấu trúc How many với động từ thường

Công thức

How many + N (số nhiều) + do/does/did + S + V (nguyên mẫu)?

➔ S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How many wooden horses did Mike make?

(Mike làm được bao nhiêu con ngựa gỗ?)

➔ Mike made three wooden horses. (Mike làm ba con ngựa bằng gỗ.)

How many cakes does the chef need?

(Đầu bếp làm bao nhiêu cái bánh?)

➔ The chef needs nine cakes. (The chef makes nine cakes.)

How much là gì?

“How much” có nghĩa là “bao nhiêu”, được sử dụng để hỏi về số lượng hoặc giá cả.

Chỉ sử dụng How much với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How much rice is in the barrel?

(Hỏi số gạo trong thùng là bao nhiêu?)

How much is this dress?

(Cái váy này bao nhiêu tiền?)

Cách dùng How much trong tiếng Anh

How much hỏi về số lượng

Với động từ tobe:

How much + N (không đếm được) + is there?

➔ There is/ are + số lượng../ Từ chỉ số lượng

Ví dụ:

How much water is in the kettle?

(Có bao nhiêu nước trong ấm?)

➔ About 1 liter. (Khoảng 1 lít.)

How much money is in the safe?

(Có bao nhiêu tiền trong két?)

➔ There is 1 billion. (Có 1 tỷ.)

Với động từ thường:

How much + N (không đếm được) + do/ does/ did + S + V?

→ S + V + số lượng

Ví dụ:

How much money do you have?

(Bạn có bao nhiêu tiền?)

➔ I have 5 millions. (Tôi có 5 triệu.)

How much paddy does Mr. Smith harvest this year?

(Ông Smith thu hoạch được bao nhiêu thóc trong năm nay?)

➔ 19 tons.(19 tấn.)

How much hỏi về giá cả

Với động từ to be:

How much + is/ are + S?

➔ S + is/ are + giá tiền

Ví dụ:

How much are 5 packs of snacks?

(5 gói bim bim là bao nhiêu?)

➔ 5 packs of snacks are 30.000 VNĐ (5 gói bim bim có giá 30,000 VND)

How much is this Macbook Pro?

(Macbook Pro này giá bao nhiêu?)

➔ More than 50 millions. (Hơn 50 triệu đồng.)

Với động từ “cost”:

How much + do/ does + S + cost?

➔ S + cost + giá tiền

Ví dụ:

How much does this ball cost?

(Quả bóng này giá bao nhiêu?)

➔ This ball costs 2 dollars. (Quả bóng này có giá 2 đô la.)

How much do the 2 benches cost?

(2 cái ghế dài giá bao nhiêu?)

➔ Ten dollars (Mười đô la.)

Cả hai cấu trúc How many và How much đều dùng để hỏi về số lượng, tuy nhiên cách dùng how much và how many khác nhau ở danh từ kết hợp phía sau:

How many

: Sử dụng với danh từ đếm được số nhiều;

How much:

Sử dụng với danh từ không đếm được.

Ví dụ:

How many

models does Mike own?

(Mike sở hữu bao nhiêu mô hình?)

How much

money does Mike have in his wallet? 

(Mike có bao nhiêu tiền trong ví?)

Ngoài ra hỏi về về số lượng, How much còn được sử dụng để hỏi về giá, cấu trúc How many thì không.

Ví dụ:

How much

is Nguyen Anh’s new novel?

How many

is Nguyen Anh’s new novel?

KHÔNG SỬ DỤNG.

(Tiểu thuyết mới của Nguyễn Ánh giá bao nhiêu?)

4. Bài tập cấu trúc How many và How much

Bài tập: Điền How many/ How much phù hợp vào chỗ trống:

………………… milk is there in the fridge?

………………… languages can you speak?

………………… apples do you want?

………………… girls are there in your class?

………………… water do you drink everyday?

.………………….. pens are there in your bag?

………………… loaves of bread does she want?

………………… kilos of rice does your mother need?

Đáp án:

How much

How many

How many

How many

How much

How many

How many

How many

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Dùng, Cách Phân Biệt Much, Many, How Much, How Many Đầy Đủ Nhất / 2023 trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!