Đề Xuất 3/2023 # Bài 3: Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh # Top 12 Like | Comforttinhdauthom.com

Đề Xuất 3/2023 # Bài 3: Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài 3: Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh mới nhất trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. So sánh kém

Công thức: Not so /Not as + adj + as + S (vật thể được so sánh)

Ex: He is not as tall as his brother. (Anh ta không cao bằng anh trai của anh ấy)

My book is not as thick as yours book. (Sách của tôi không dày bằng sách của bạn)

I am not as handsome as him. (Tôi không đẹp trai bằng anh ta)

I wish my presentation is not as bad as yours. (Tôi hy vọng là bài thuyết trình của tôi không tệ như của bạn)

I hope you are not as naughty as your brother. (Mẹ muốn con không nghịch ngợm như anh trai của con)

2. So sánh hơn

Với tính từ ngắn: Adj_er + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn cả chị cô ấy)

This flower is prettier than the others. (Bông hoa này đẹp hơn những bông hoa còn lại)

His book is thinner than your book. (Sách của anh ấy dày hơn cả sách của bạn)

Those pictures in that art gallery are uglier than these. (Những bức tranh trong nhà tranh kia xấu hơn những bức tranh này)

In scientific statics, a panther runs faster than a horse. (Theo số liệu khoa học, con báo thường chạy nhanh hơn cả con ngựa)

At this moment I feel angrier than ever. (Lúc này tôi cảm thấy cáu hơn bao giờ hết)

Với tính từ dài: More + adj + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is more beautiful than her mother. (Cô ấy xinh đẹp hơn mẹ cô ấy)

The Earth is now more polluted than it was 100 years ago. (Trái Đất đang trở nên ô nhiễm hơn so với nó 100 năm trước)

I think I am more handsome than you. (Tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn anh)

Her performance was more amazing than we expected. (Màn trình diễn của cô ấy tuyệt vời hơn chúng tôi mong đợi)

3. Phân biệt “tính từ ngắn” và “tính từ dài”

Tính từ ngắn: Là những tính từ có 2 âm tiết trở xuống, khi biến đổi trong mẫu câu so sánh, những tính từ đó được thêm đuôi “er” ở đằng sau. Chẳng hạn như:

Tall – Taller,

Pretty – Prettier,

Large – Larger,

Fast – Faster,

Ugly – Uglier,

Happy – Happier

Tính từ dài: Là những tính từ có 3 âm tiết trở lên và một số trường hợp có 2 âm tiết nhưng vẫn được coi là tính từ dài. Khi biến đổi, chúng ta chỉ cần thêm từ “more” ở trước tính từ đó là được.

Beautiful – More beautiful

Handsome – More handsome (“Handsome” có 2 âm tiết)

Attractive – More attractive

Head Office: 20 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)

ECORP Bắc Ninh: Đại học May Công nghiệp – 0869116496

Cảm nhận học viên ECORP English.

Tất Tần Tật Về Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh

1. So sánh kém – Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Công thức: Not so /Not as + adj + as + S (vật thể được so sánh)

Ex: He is not as tall as his brother. (Anh ta không cao bằng anh trai của anh ấy)

My book is not as thick as yours book. (Sách của tôi không dày bằng sách của bạn)

I am not as handsome as him. (Tôi không đẹp trai bằng anh ta)

I wish my presentation is not as bad as yours. (Tôi hy vọng là bài thuyết trình của tôi không tệ như của bạn)

2. So sánh hơn – Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Với tính từ ngắn: Adj_er + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn cả chị cô ấy)

This flower is prettier than the others. (Bông hoa này đẹp hơn những bông hoa còn lại)

His book is thinner than your book. (Sách của anh ấy mỏng hơn cả sách của bạn)

Those pictures in that art gallery are uglier than these. (Những bức tranh trong nhà tranh kia xấu hơn những bức tranh này)

In scientific statics, a panther runs faster than a horse. (Theo số liệu khoa học, con báo thường chạy nhanh hơn cả con ngựa)

At this moment I feel angrier than ever. (Lúc này tôi cảm thấy cáu hơn bao giờ hết)

Với tính từ dài: More + adj + than + S (vật thể được so sánh)

Ex: She is more beautiful than her mother. (Cô ấy xinh đẹp hơn mẹ cô ấy)

The Earth is now more polluted than it was 100 years ago. (Trái Đất đang trở nên ô nhiễm hơn so với nó 100 năm trước)

I think I am more handsome than you. (Tôi nghĩ tôi đẹp trai hơn anh)

3. Phân biệt “tính từ ngắn” và “tính từ dài” – Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Tính từ ngắn: Là những tính từ có 2 âm tiết trở xuống, khi biến đổi trong mẫu câu so sánh, những tính từ đó được thêm đuôi “er” ở đằng sau. Chẳng hạn như:

Tall – Taller,

Pretty – Prettier,

Large – Larger,

Fast – Faster,

Ugly – Uglier,

Happy – Happier

Tính từ dài: Là những tính từ có 3 âm tiết trở lên và một số trường hợp có 2 âm tiết nhưng vẫn được coi là tính từ dài. Khi biến đổi, chúng ta chỉ cần thêm từ “more” ở trước tính từ đó là được.

Beautiful – More beautiful

Handsome – More handsome (“Handsome” có 2 âm tiết)

Attractive – More attractive

Complex – More complex

Head Office: 20 Nguyễn Văn Tuyết, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.629 36032 (Hà Nội) – 0961.995.497 (TP. HCM)

ECORP Bắc Ninh: Đại học May Công nghiệp – 0869116496

Cảm nhận học viên ECORP English.

So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh (Comparisons) Các Dạng Cấu Trúc Bài Tập

So sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh, bên cạnh đó còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng trong tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì trình độ cũng cần phải nắm rõ.

Nguyên nhân nằm ở tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học thuật (IELTS, TOEIC,…). Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp bạn tổng kiến thức về So sánh hơn trong tiếng Anh (Comparisons) Các dạng cấu trúc bài tập.

1. So sánh hơn trong tiếng Anh

So sánh hơn được hiểu là cấu trúc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/người với nhau về 1 hay 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với các vật còn lại.

So sánh hơn thường được sử dụng cho việc so sánh 2 hay nhiều vật/người với nhau (với những trường hợp so sánh 1 vật với tổng thể ta dùng so sánh nhất).

1.2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn: Cấu trúc:

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”

S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)

S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng 1)

Auxiliary V: trợ động từ

(object): tân ngữ

N (noun): danh từ

Pronoun: đại từ

This book is thicker than that one.

They work harder than I do. = They work harder than me.

1.3. So sánh hơn với tính từ dài và trạng từ dài

Cấu trúc:

Trong đó:

He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

My friend did the test more carefully than I did = My friend did the test more carefully than me.

Lưu ý: So sánh hơn được nhấn mạnh bằng cách thêm much hoặc far trước hình thức so sánh.

Ví dụ: My house is far more ex pensive than hers.

1.4. Chú ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ ngắn)

Với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…

Với tính từ có 2 âm tiết kết thúc bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager dùng với most vì là tính từ dài).

Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy “happy” là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

Một số tính từ và trạng từ biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh hơn và so sánh hơn nhất.

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có nhiều hơn một âm tiết (trừ trường hợp 2 âm tiết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

1.5. Các trường hợp bất quy tắc

Tính từ/trạng từ ngắn là những từ có một vần hoặc hai vần có tận cùng bằng “y”.

Ví dụ: John is stronger than his brother. (John khỏe hơn anh của cậu ấy.)

This athlete runs faster than that one.

2. Phân biệt các cấp so sánh khác với so sánh hơn

Phân biệt các cấp so sánh khác với so sánh hơn

2.1. So sánh bằng

John works as hard as his father. (John làm việc chăm chỉ như cha của anh ấy.)

She doesn’t sing as/so well as her sister. (Cô ấy hát không hay bằng chị cô ấy.)

* Lưu ý: Khi so sánh danh từ với nghĩa giống/bằng nhau hay không giống/không bằng nhau ta có thể dùng cấu trúc: (not) + the same + (noun) + as

Ví dụ: He is the same age as I am. (Anh ta bằng tuổi tôi.)

Ann’s salary isn’t the same as Jane’s. (Lương của Ann không bằng lương của Jane.)

Ví dụ: This watch is less ex pensive than mine.

She sings less well than her sister.

Ví dụ: Their house is three times as big as ours. (Nhà của họ lớn gấp ba lần nhà chúng ta.)

2.2. So sánh hơn nhất

So sánh hơn nhất trong tiếng Anh

Ví dụ: Yesterday was the hottest day of the year.

(Hôm qua là ngày nóng nhất trong năm.)

(Cô ấy là cô gái đẹp nhất trong lớp.)

* Lưu ý: Ta có thể dùng the least để chỉ mức độ kém nhất.

Ví dụ: This story is the least interesting of all.

(đây là câu chuyện kém thú vị nhất trong các câu chuyện.)

2.3. Các dạng so sánh khác

a. Càng ngày càng

Ví dụ: Betty is younger and younger.

(Betty càng ngày càng trẻ.)

He runs faster and faster.

(Anh ta chạy càng ngày càng nhanh.)

Ví dụ: My wife is more and more beautiful.

(Vợ tôi càng ngày càng đẹp.)

They work more and more carefully.

(Họ làm việc càng ngày càng cẩn thận.)

b. Càng càng

Ví dụ: The more I know him, the more I like him.

(Càng biết anh ấy, tôi càng thích anh ấy.)

The + SS hơn + S + V, the + SS hơn + S + V

Ví dụ: The older he gets, the weaker he is.

(Ông ta càng già càng yếu.)

The more beautiful she is, the more miserable her parents are.

(Cô ta càng đẹp thì cha mẹ cô ta càng khổ.)

Ví dụ: The more he works, the richer he is.

(Ông ta càng làm càng giàu.)

Ví dụ: The hotter it is, the more tired I feel.

(Trời càng nóng tôi càng thấy mệt.)

3. Quy tắc thêm er và est vào sau tính từ/trạng từ ngắn

Qui tắc thêm er và est vào sau tính từ/trạng từ ngắn

3.1. Từ tận cùng bằng “e” hay phụ âm + “y”

Ví dụ: large larger largest

easy easier easiest

3.2. Gấp đôi phụ âm

Ví dụ: hot hotter hottest

4. Chuyển đổi qua lại giữa so sánh hơn/bằng/nhất

để làm được phần này các bạn phải nắm vững công thức của các dạng so sánh tính từ /trạng từ.

Các dạng đề thường cho là:

a) A hơn B hoặc B không bằng A

Nguyên tắc: Nếu đề cho so sánh hơn thì ta đổi thành so sánh bằng + phủ định

Ví dụ: Tom is taller than Mary (Tom cao hơn Mary)

Mary is…..

Ví dụ: No one in the class is as tall as Tom (Không ai trong lớp cao bằng Tom)

5. Bài tập vận dụng so sánh hơn

Bài 1. Kết hợp 2 câu cho sẵn thành 1 câu bằng cách sử dụng so sánh kép

A cheetah is … than a horse. ( fast)

Susan’s hair is… than Betty’s (short

The Mt Blanc is than the Grossglockner, the Mt Everest is the…. mountain. (high)

June is….. than May , but July is the……(hot)

Table tennis is… than tennis, but badminton is the….(easy

French chúng tôi English, but Chinese is the….language.(difficult)

No, I don’t think so.”Contact”is… than “Air Force One. (interesting)

Hot dogs chúng tôi hamburgers. (good)

Tennis is than skiing, but football is the…sport.(popular)

The United States chúng tôi Mexico,but Russia is the…country(large)

A canary chúng tôi an eagle, but a parrot is the….bird.(colorful)

Dad’s car is much (fast)…. than mine.

I think scuba diving is (fascinating)…than climbing.

His thirst grew(big)….. and(big).

He thinks this test was (difficult)…than the last one.

This suitcase is( heavy)….than the others

Hotels in London are(more expensive) than in Vienna.

Bob is (tall)….then Keith, but Phil is (tall).

They live in a(big)…. house, but Fred lives in a ( big)….. one.

Bài 2: Bài tập so sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài

Are cats ………… (intelligent) than dogs?.

She is…………… (young) than John.

Canada is far ………… (larger) than Vietnam.

My garden is a lot ………………. (colorful) than this park.

She is …………… (quiet) than her sister.

My Geography class is ……………. (boring) than in my Math class.

My bedroom is …………. (bigger) than yours.

The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

These flowers are ……………… (beautiful) than those.

A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Bài 3. Sử dụng từ trong ngoặc để hoàn chỉnh những câu sau đây

sao cho vẫn giữ nguyên nghĩa gốc.

1. The living-room isn’t as big as the kitchen. (bigger)

2. I’m not as fit as you. (am)

3. The table and the desk are of the same sizes. (big)

4. Prices just get higher all the time. (and)

5. The dress is cheaper than the skirt. ( ex pensive)

6. This crossword is the easiest. (difficult)

7. Their excitement was increasing all the time. ( ex cited)

8. I’ve never read a more romantic story. (most)

Đáp án bài tập vận dụng

Đáp án bài tập 1

A cheetah is faster than a horse. ( fast)

Susan’s hair is.shorter.. than Betty’s (short)

The Mt Blanc is…higher.. than the Grossglockner, the Mt Everest is the..highest.. mountain. (high)

June is…hotter.. than May, but July is the…hottest…(hot)

Table tennis is..easier. than tennis, but badminton is the..easiest..(easy)

French is..more difficult than English, but Chinese is the..most difficult..language.(difficult)

No, I don’t think so.”Contact”is..more interesting. than “Air Force One. (interesting)

Hot dogs are.better..than hamburgers. (good)

Ennis is than skiing, but football is the..most popular.sport.(popular)

The United States are.larger..than MVí dụici,but Russia is the.largest..country(large)

A canary is..more colourful.than an eagle, but a parrot is the..most colorful..bird.(colorful)

Dad’s car is much (fast)..faster.. than mine.

I think scuba diving is (fascinating).more fascinating..than climbing.

His thirst grew(big)..bigger… and(big)bigger.

He thinks this test was (difficult).more difficult..than the last one.

This suitcase is( heavy)..heavier.than the others.

Hotels in London are(expensive)..more expensive.. than in Vienna.

Bob is (tall)..taller..than Keith, but Phil is the (tall)tallest.

They live in a(big)..big.. house, but Fred lives in a ( big)…bigger.. one.

Đáp án bài tập 2

Đáp án bài tập 3

The living-room isn’t as big as the kitchen ( bigger)

The kitchen is bigger than the living-room.

You’re fitter than I am.

The table and the desk are the same sizes (big)

The table is as big as the desk.

Prices just get higher all the time. ( expensive)

Prices are getting more and more expensive.

The dress is cheaper than the skirt. ( expensive)

The skirt is more expensive than the dress.

This crossword is the easiest. ( difficult )

This crossword isn’t the most difficult.

Their excitement was increasing all the time. ( excited)

They were getting more and more excited.

I’ve never read a more romantic story. (most)

It’s the most romantic story I’ve read.

so sánh hơn trong tiếng anh

so sánh hơn nhất trong tiếng anh

so sánh hơn và so sánh nhất trong tiếng anh

so sánh hơn kém trong tiếng anh

cấu trúc so sánh hơn trong tiếng anh

cách so sánh hơn trong tiếng anh

công thức so sánh hơn trong tiếng anh

câu so sánh hơn trong tiếng anh

so sánh hơn và nhất trong tiếng anh

so sánh hơn so sánh nhất trong tiếng anh

so sánh nhất và so sánh hơn trong tiếng anh

bảng so sánh hơn nhất trong tiếng anh

ví dụ về so sánh hơn trong tiếng anh

thì so sánh hơn trong tiếng anh

so sánh hơn và hơn nhất trong tiếng anh

Tổng hợp: https://tienganhduhoc.vn

So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

Các câu so sánh hơn trong tiếng anh được dùng hàng ngày, phổ biến trong những câu giao tiếp.

Chính vì vậy, việc nắm vững cấu trúc, cách dùng, những lưu ý cần thiết khi áp dụng mẫu câu so sánh hơn là vô cùng quan trọng.

Cấu Trúc So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh

So sánh hơn trong tiếng anh được dùng phổ biến để so sánh giữa người này, vật này với người khác và vật khác.

Cấu trúc của câu so sánh này được chia thành hai dạng, phụ thuộc vào việc bạn chọn tính từ, trạng từ ngắn hay dài để sử dụng.

Đối với những tính từ/ trạng từ ngắn:

Cấu trúc 1: Chủ ngữ 1 + to be + less + tall + than + chủ ngữ 2 (+to be)

You are less tall than me. (Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are less tall than I am.

Cấu trúc 2: Chủ ngữ 1 + to be + not + as + tall + as + chủ ngữ 2 (+to be)

You are not as tall as than me.

(Bạn thấp hơn tôi/ Bạn cao không bằng tôi)

Hoặc: You are not as tall as I am.

Cấu trúc so sánh quan trọng trong tiếng anh

Đối với những tính từ/ trạng từ dài:

Trong học thuật, chúng ta thường sử dụng các cụm từ dài, các câu phức chuyên sâu hơn nhưng vẫn tuân thủ theo cấu trúc cơ bản này.

Cách Dùng So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Đúng Chuẩn

Mặc dù đơn giản nhưng các bạn vẫn cần lưu ý những yếu tố cơ bản nhất khi làm bài tập cũng như khi giao tiếp.

Trong đó, bạn cần phân biệt được các loại tính từ, trạng từ ngắn hay dài:

Tính từ ngắn là gì?

Tính từ ngắn là những tính từ có 1 âm tiết.

Có những tính từ có 2 âm tiết cũng được xếp vào nhóm những tính từ ngắn khi chúng có chữ cái cuối cùng của âm tiết thứ hai kết thúc là các âm tiết: y, le, ow, er, et.

Từ công thức trên ta thấy, khi xuất hiện trong câu so sánh hơn, các tính từ hay trạng từ chỉ cần thêm đuôi “-er” vào sau là được.

Tính từ ngắn đặc biệt: các từ có âm tiết tận cùng kết thúc bằng nguyên âm “-e”, bạn chỉ cần thêm đuôi “-r” vào tận cùng là hoàn chỉnh.

Tính từ dài là gì?

Tính từ dài là những tính từ có 2 âm tiết trở lên, ngoài trừ các từ có các âm tiết tận cùng được xếp vào loại các tính từ ngắn.

Theo cấu trúc so sánh hơn trong tiếng anh đối với tính từ dài, bạn chỉ cần thêm more trước tính từ, trạng từ là được.

Để chắc chắn về việc phân biệt đâu là tính từ ngắn, đâu là tính từ dài, bạn nên tổng hợp các từ vựng tiếng anh thường xuyên xuất hiện để tích lũy từ mới.

Phân biệt tiếng anh qua việc nghe tiếng anh mỗi ngày cũng phương pháp học tiếng anh hiệu quả bạn nên áp dụng.

Những Trường Hợp Đặc Biệt Cần Lưu Ý Khi Dùng Cấu Trúc So Sánh Hơn

Muốn áp dụng công thức so sánh hơn hiệu quả, chính xác nhất, bạn cần phải ghi nhớ các trường hợp đặc biệt nhất gồm:

Tính từ ngắn đặc biệt kết thúc bằng “-ed”

Khi đối mặt với các tính từ ngắn có tận cùng là “-ed” bạn vẫn dùng “more” trước tính từ đó để thể hiện so sánh hơn.

Ghi nhớ những tính từ bất quy tắc

Gặp các tính từ, trạng từ bất quy tắc, các duy nhất bạn cần là học thuộc lòng các từ đó.

Trên thực tế, rất đơn giản để bạn ghi nhớ những từ ấy bởi chúng được sử dụng liên tục trong nhiều trường hợp. Các tính từ ấy gồm:

Học tập và sử dụng thành thạo tiếng anh trong học tập và cuộc sống là cả một quá trình dài, yêu cầu bạn phải tập trung tích lũy.

Riêng với loại câu so sánh hơn trong tiếng anh, bạn có thể tìm được nhiều nguồn kiến thức bổ trợ qua việc luyện nói tiếng anh mỗi ngày hoặc học tiếng anh qua bài hát cùng với KISS English.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài 3: Cấu Trúc So Sánh Hơn Kém Trong Tiếng Anh trên website Comforttinhdauthom.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!